Quick Search
GO
 
 

Testimonials

คุณดุจทราย
"คุณ Tasawan ขอบคุณคุณหล้า ติดต่อและประสานงานดีมากค่ะ คุณหล้าจะดำเนินการเร็วทันใจ คำนึงถึงความต้องการของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้การทำสัญญาต่างๆ เสร็จลุล่วงอย่างดี"
คุณ จิราพร
"คุณ Sirilark "
คุณ อริต์ตา
"คุณ Supasiri "
คุณ ธนกร
"คุณ Archaree "
คุณเมณฑกะ
"คุณ Tawalporn ให้ข้อมูลและคำแนะนำดีมาก ให้ความเป็นกันเอง ทำให้รู้สึกสบายใจในการซื้ออสังหาฯในครั้งนี้ ดูแลขั้นตอนการขาย การจอง และการโอนได้เป็นอย่างดี ติดตามดูแลผลของห้องให้เกิดความเรียบร้อยดีมาก ลูกค้าไม่ต้องเหนื่อย คุณนกจัดการวางแผนให้ความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว จริงใจ ใส่ใจลูกค้า"
Khun Pantrick
"คุณ Supasiri Khun Supasiri very helpful, very friendly, very good English speaking skills. 10/10 (5 stars) Give her a pay rise!"
Khun Ram
"คุณ Archaree Very well support during my requisition period. Always up to speed to make the negotiation done deal. Impressive staffs and environment will definitely recommend friends to look on the project. "
คุณจุฑาภรณ์
"คุณ Archaree คุณปอนด์น่ารัก รู้งานในหน้าที่ดีมากค่ะ พี่ประทับใจการทำงานมาก"
คุณกันต์ธี
"คุณ Lucksapron การให้บริการด้านข้อมูลดูน่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม บริการได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง ให้ข้อมูลน่าพอใจ"
คุณกมลธัญ
"คุณ Preeyanan พนักงานให้บริการเป็นกันเองให้ฃ้อมูลครบถ้วน ติดตามดำเนินการอย่างต่อเนื่องยิ้มแย้งแจ่มใส เป็นกันเอง ทำให้ทุกขั้นตอนของการจองซื้อ และทำสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น"
คุณสุวดี
"คุณ Sitiporn พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในกานให้บริการ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้เรารู้สึกสบายใจ ไม่กดดัน เหมือนคุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจได้ จึงตัดสินใจที่จะซื้อได้ทันทีคะ ด้วยความที่เราเป็นพนักงานธนาคารญี่ปุ่น รับรู้ถึงความซื่อสัตย์ในการทำตามสัญญา พอเห็นว่าเป็นการร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นจึงรู้สึกไว้วางใจมาอีกระดับ บวกกับมืออาชีพของบริษัทที่เราเคยเห็น ผลงานก่อนหน้านี้ จึงไว้วางใจค่ะ "
คุณวาสนา
"คุณ Sitiporn คุณศิริพร กันเกตุแก้ว เป็นพนักงานขายที่อธิบายเข้าใจดี แนะนำทำให้ลูกค้าสนใจโครงการ จริงใจกับลูกค้า ชื่อเสียงน่าเชื่อถือ"
คุณสุธาสินี
"คุณ Sitiporn ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจนถึงข้อมูลของห้อง และสิ่งที่ลูกค้าควรทราบให้ครบถ้วน น่าเชื่อถือบริการเป็นกันเอง มีความอดทน และรักในการให้บริการสูง น่ารัก วาจาสุภาพ ซื่อตรงจริงใจต่อลูกค้า เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ บริการเป็นกันเอง ให้ความสะดวกรวดเร็ว"
คุณพนิดา
"คุณ Sitiporn ให้ข้อมูลดีมาก ใจเย็นในการอธิบายลูกค้า เป็นกันเอง จริงใจ สถานที่ดีมาก"
Khun Nattawadee
"คุณ Sitiporn -perfect -Friendly -Informative -Sincare -Nice -Reliable "
คุณปริญญ์
"คุณ Sitiporn พนักงานขายให้ข้อมูลครบด้าน สามารถตอบคำถามได้กระจ่าง ติดตามและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง บริษัทมีความน่าเชื่อถือ สามารถบริหารจัดการเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
คุณ ปุณณัฏฐา
"คุณ Sitiporn พนักงานขายแนะนำดีมาก ตอบทุกคำถามที่สงสัยด้วยความสุภาพจริงใจ แนะนำในส่วนต่างๆรายละเอียดต่างๆได้ดีมาก โดยรวมพอใจมากๆ ดูมีความน่าเชื่อถือ ภาพรวมสถานที่ดี"
คุณศุภษร
"คุณ Phatharachanok พนักงานมีความสุภาพ บริการดีให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนมีความน่าเชื่อถือ เป็นกันเองกับลูกค้า"
คุณปะการัง
"คุณ Archaree คุณปอนด์บริการดีเยี่ยม น่ารักเป็นกันเอง ประสานงานเรียบร้อย ดีเยี่ยม"
คุณโอภาส
"คุณ Archaree คุณปอนด์บริการดี อัทธยาศัยดี ให้ข้อมูลดี ชัดเจน เข้าใจง่าย "
Ms.Xu
"คุณ Tawalporn Tawalporn is an amazing! She really cares about her clients. She is professional, knowledgeable, detail oriented and take the time to educate her clients on the right options for them. She works hard for this job. She made me feel comfortable with the whole processes."
คุณวิโรจน์
"คุณ Tawalporn ให้บริการดี ให้ข้อมูลครอบคลุมชัดเจน ดูแลบริการด้วยใจ อัธยาศัยดีเป็นมิตร ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า ทำให้ตัดสินใจในการขายได้อย่างรวดเร็ว ดูแลเรื่องเอกสารและการเตรียมโอนได้อย่างครบถ้วน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำเต็มที่ อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นตอนการโอนและหลังโอนครบวงจรดีเยี่ยม"
คุณวรลักษณ์
"คุณ Tawalporn มีความรู้ความเข้าใจด้านสินค้าโดยสามารถอธิบายได้เข้าใจง่าย บริการเป็นกันเองอย่างมาก ให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี"
คุณสงกรานต์
"คุณ Archaree คุณปอนด์ให้คำแนะนำและบริการอย่างรวดเร็ว ทำงานเร็ว ประสานงานรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ"
คุณสุรางรัตน์
"คุณ Warang คุณวรางค์บริการดีมาก ดูแลลูกค้าดีมาก พูดจาสุภาพเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ดี"
คุณนันทนา
"คุณ Warang คุณวรางค์ให้ข้อมูลได้ดี บริการดี ลูกค้าถามตอบสิ่งใดคุณวรางค์ก็ช่วยให้ข้อมูล ช่วยเหลือตามความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน"
คุณเพ็ญสุรัศม์
"คุณ Phatharachanok คุณหน่อยให้คำแนะนำรายละเอียดของโครงการชัดเจน สุภาพ น้ำเสียงไพเราะ และเป็นกันเอง ติดตามลูกค้าและให้ความสนใจ สุภาพมาก "
คุณเอก
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พร ให้คำแนะนำการขาย และการดูแลลูกค้า ใส่ใจเป็นอย่างดี ภาพรวมของบริษัท มีคุณภาพ มีจุดเด่น "
คุณกรรทิมา
"คุณ Preeyanan คุณมะปราง มีความจริงใจ ใส่ใจและเต็มใจในการบริการ ให้รายละเอียดชัดเจนครบถ้วน เวลามีปัญหารีบช่วยแก้และหาทางออกให้เป็นที่พอใจ ติดต่อง่ายเวลามาติดต่อที่สำนักงานขาย พนักงานทุกท่านน่ารัก เป็นกันเอง และใส่ใจในการบริการมากๆ ตัดสินใจจองและชำระเงินทำสัญญาตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาดูโครงการ"
Mr. Lawrence
"คุณ Tawalporn Thank you so much for a job well done. You guys are the best! Keep up to the great work. It's been great working with you. You've been helpful, very fast responsive service, very friendly and help me a lot for everything. Give me more information for decision. Hope to see you again."
คุณประกายดาว
"คุณ Phatharachanok คุณพธรชนก พูดจาไพเราะ น้ำเสียงน่าฟัง ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ตอบคำถามได้ มีใจรักบริการ เข้าใจลูกค้าและพยายามเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้"
คุณชวิศา
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้ข้อมูลของโครงการได้ละเอียด และสนใจลูกค้าเป็นอย่างดี เสนอห้องตามความต้องการของลูกค้าได้ดีมากค่ะ "
คุณจรัญญา
"คุณ Tawalporn คุณธวัลพรให้รายละเอียดข้อมูลได้ครบถ้วน ดูแลเอาใจใส่ทุกครั้งที่เจอกัน มีอัธยาศัยที่ดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว มีการประสานงานที่ดี ทำให้การติดต่อเป็นไปได้ง่าย สะดวกสบายอย่างมาก มีความเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถามสงสัยได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย ทำให้เราตัดสินใจเลือกคอนโดนี้"
คุณพัชรินทร์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรแนะนำโน้มน้าวได้ดี มีการสอบถามความต้องการของลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองให้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทตนเองและคู่แข่ง ภาพรวมของบริษัท มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มั่นคง และสามารถทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในการเลือกซื้อ และมีการอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ สำหรับคนสมัยใหม่ และทุกเพศทุกวัย"
คุณวศิน
"คุณ Tawalporn คุณธวัลพรให้ข้อมูลรวดเร็วและละเอียดครบถ้วน เตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร ให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นกันเองในการซื้อขายคอนโดทุกครั้ง ให้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง มีความพอใจระดับ 10 หากในอนาคตจะใช้บริการด้านอสังหาฯ จะคิดถึงคุณธวัลพรอันดับแรก และจะแนะนำเพื่อนๆ ให้ใช้บริการคุณธวัลพรในอนาคตต่อไป"
คุณแพร
"คุณ Archaree คุณปอนด์มีการให้บริการที่เป็นกันเอง ทำงานรวดเร็ว หาทรัพย์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ"
คุณจิตรา
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์ให้บริการเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีการนำเสนอข้อมูลของโครงการค่อนข้างละเอียดและมีประโยชน์ทำให้เข้าใจภาพรวมของโครงการมากขึ้น และยังมีการเสนอแนวทาง แนะนำแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจซื้อห้องชุดให้ง่ายขึ้น เสนอห้องชุดที่เหมาะสมให้กับลูกค้า"
คุณนภาพร
"คุณ Tawalporn คุณธวัลพรให้บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม ชัดเจน บริการหลังการขายและก่อนขายดีมาก ช่วยแนะนนำและให้คำปรึกษาได้อย่างดีมาก ช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการการช่วยเหลือ เป็นน้องที่น่ารัก รู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอและซื้อห้องกับน้อง เพราะน้องจัดการให้ทุกอย่าง ทำให้ได้ห้องที่ถูกใจและราคาที่ถูกใจ ไม่เหนื่อย ประทับใจมากค่ะ"
คุณปานหทัย
"คุณ Virinrita คุณวีรินท์ลิตาน่าเชื่อถือดีมาก เตรียมงานโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างรัดกุม มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง"
คุณสุรเชษฐ์
"คุณ Virinrita คุณวีรินท์ลิตาน่ารัก มีมารยามดี ไม่เสแสร้ง ใสซื่อ น่าเชื่อถือดีมาก ติดตามงานได้ดีเยี่ยมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย"
คุณสุรีพร
"คุณ Tippawan คุณทิพย์วรรณ บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ติดตามและอัพเดทข้อมูลเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ติดต่อประสานงานชัดเจน"
คุณเกียรติคุณ
"คุณ Supasiri คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี"
คุณเกียรติคุณ
"คุณ Supasiri คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี"
คุณภัทธิพงศ์
"คุณ Sirilark คุณศิริลักษณ์ ติดตามงานให้ข้อมูลตลอด สรุปข้อมูลได้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาทำธุรกรรม ทำเรื่องคุยกับธนาคารได้เป็นอย่างดี สามารถแนะนำเจ้าหน้าที่ธนาคารทำให้ปล่อยกู้ได้"
คุณจุฑารัตน์
"คุณ Sirilark คุณศิริลักษณ์ ติดต่อสื่อสารค่อนข้างไว ตอบทุกข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน และช่วยประสานงานได้เป็นอย่างดี"
คุณสกาวรัตน์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรให้บริการดี แนะนำดี เอาใจใส่ บอกรายละเอียดโครงการได้ดีมาก อัธยาศัยดี และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ"
คุณบุญส่ง
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคให้คำแนะนำในการขายดีมาก และให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีตลอดเวลา ช่วยให้ขายทรัพย์สินได้อย่างเร็ว และได้ราคาตามที่ต้องการ และคอยประสานงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ปิดการขายได้อย่างดีมาก"
คุณปิยะดา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นมืออาชีพ มีใจบริการ (Service minded) ให้ข้อมูลครบถ้วนน่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว ติดต่อได้ง่าย ตอบกลับไว สุภาพเรียบร้อย"
คุณพัศรา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคดูแลลูกค้าและรับผิดชอบตรงต่อเวลาดีมากๆ ตอบโต้เวลาลูกค้าสงสัยและตอบกลับรวดเร็วดี การบริการและการพูดจาสุภาพเรียบร้อยดีมาก การแต่งกายเรียบร้อยดีมาก"
คุณจิรทีปต์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรให้ข้อมูลได้ทุกคำถามที่ลูกค้าถาม สามารถตอบและชี้แจงให้เข้าใจได้โดยละเอียด พร้อมตอบชัดเจนไม่ปิดบังข้อเท็จจริงลูกค้า ทำให้ยอมรับในสินค้าได้ตามความเป็นจริง"
คุณกนกพร
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรมีความเป็นกันเอง หาข้อมูลมาตอบคำถามตามที่ร้องขอ ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เข้าใจความต้องการของลูกค้า"
คุณลัลญ์ลลิล
"คุณ Phatharachanok คุณพธรชนกให้บริการดี แนะนำห้องทุกอย่าง อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง"
คุณธนะพงษ์
"คุณ Phatharachanok คุณพธรชนกให้บริการเป็นกันเองดีค่ะ และได้รับการบริการที่จริงใจจากพนักงานทุกท่าน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะ"
คุณสุวดี
"คุณ Sitiporn คุณศิริพร ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในการให้บริการ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้เรารู้สึกสบายใจ ไม่กดดัน เหมือนคุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจได้ จึงตัดสินใจที่จะซื้อได้ทันทีค่ะ"
คุณสุราสินี
"คุณ Sitiporn คุณศิริพรให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจนถึงข้อมูลของห้องและสิ่งที่ลูกค้าควรทราบได้ครบถ้วน น่าเชื่อถือ บริการเป็นกันเอง มีความอดทนและรักในการให้บริการสูง น่ารัก วาจาสุภาพ ซื่อตรงจริงใจต่อลูกค้า"
คุณธนพงษ์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรให้บริการและให้รายละเอียดข้อมูลของโครงการได้ครบถ้วนทุกด้าน ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปชมโครงการและตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว แม้จะเป็นช่วงนอกเวลาทำงาน ทำให้มีความประทับใจในการบริการและมีส่วนช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ"
คุณพิพัฒน์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรให้ข้อมูลครบถ้วน พร้อมเสนอแนะข้อมูลที่ตรงประเด็นและใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ประสานงานและให้ความสะดวกในการทำสัญญาเป็นอย่างดี"
คุณยุรนันท์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรให้บริการเป็นกันเองดีมาก ให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและดูเป็นมืออาชีพมาก มีความรวดเร็วในการให้บริการและติดต่อได้ตลอดเวลา"
คุณบงกช
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์แนะนำรายละเอียดของตัวโครงการดีมาก แนะนำการกู้แบ้งค์และการเตรียมตัวในการซื้อดีมาก"
K. LEI BING
"คุณ Archaree K.Archaree is a communication very smooth and the service is very good response is very fast."
K.Xiaoning Zhen
"คุณ Archaree K.Pond is kind and helpful every time if we want know something, she is reply quickly, I think we would ask her help of we have anything on rental and selling, she is professional, thanks."
คุณสุภาวัญญ์
"คุณ Archaree คุณปอนด์ทำงานเร็ว ติดตามงานดี บริการดี ทำให้การทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพ"
คุณจิรัชยา
"คุณ Archaree คุณปอนด์ให้บริการดี อธิบายเข้าใจง่าย สุภาพ คุยดีค่ะ และยินดีใช้บริการอีกในอนาคตค่ะ"
คุณจิตอุษา
"คุณ Archaree คุณปอนด์พูดจาเป็นกันเอง ไพเราะและรวดเร็ว ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด พูดง่ายและมีความน่าเชื่อถือค่ะ"
คุณคณาธิป
"คุณ Archaree คุณปอนด์ตั้งใจทำงาน ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปล่อยเช่าเป็นเรื่องง่าย มีความเป็นมืออาชีพ"
คุณชนกชนย์
"คุณ Orathai คุณอรทัยให้ข้อมูลชัดเจน บริการลูกค้าดีมาก ช่วยลูกค้าเลือกทรัพย์และราคาที่เหมาะสมดีเยี่ยม พร้อมกับบริการแบบเป็นกันเอง จนผู้ซื้อต้องเกรงใจ"
คุณพรนัชชา
"คุณ คุณชิโนดมให้บริการข้อมูลและอื่นๆได้ดีมาก มีความรวดเร็วในการให้บริการและเป็นกันเองมากค่ะ"
คุณปุณณัฏฐา
"คุณ Sitiporn คุณศิริพรแนะนำดีมาก ตอบทุกคำถามที่สงสัยด้วยความสุภาพจริงใจ แนะนำในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้ดีมาก โดยรวมพอใจมากๆ"
คุณปริญญ์
"คุณ Sitiporn คุณศิริพรให้ข้อมูลครบถ้วน สามารถตอบคำถามได้กระจ่าง ติดตามและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง"
คุณฉวีวรรณ
"คุณ Siriporn คุณศิริพรดูแลดีมากและแนะนำดีมาก การพูดจาเพราะ ใส่ใจลูกค้าดีเยี่ยม"
คุณกิตติพงษ์
"คุณ Chinnachot ข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาซื้อขายได้ดีมาก ทำให้กล้าตัดสินใจซื้อ บริการด้วยความรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลแต่ละครั้ง บริการเป็นที่น่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงโอนกรรมสิทธิ์"
นพ.นิพนธ์
"คุณ Chinnachot ประทับใจได้ขายในราคาถูกใจ บริการดีหลังจากติดต่อ ประสานงานเป็นระยะๆสม่ำเสมอ จนกระทั่งสามารถปิดการขายได้ "
คุณพรนภา
"คุณ Sirilark ประทับใจมาก คุณศิริลักษณ์มีการบริการสุภาพเรียบร้อยและเป็นกันเอง มีบุคลิกภาพดี บริการรวดเร็ว พอใจในการใช้บริการครั้งนี้มากและอาจจะมีการแนะนำต่อแก่เพื่อน"
คุณสุภาพร
"คุณ Sirilark คุณศิริลักษณ์ให้บริการดี อัธยาศัยดี รวดเร็วค่ะ ให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับสัญญาและการชำระเงิน และน่าเชื่อถือ สุภาพ เรียบร้อยดี หาลูกค้าได้รวดเร็วค่ะและบริการอย่างเป็นกันเอง"
คุณชัยธนิน
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์บริการดี มีความสุภาพเรียบร้อย ให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน ใส่ใจรายละเอียดลูกค้าดี โดยรวมแล้วพึงพอใจดี "
คุณรัฐนันท์
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์สามารถตอบคำถามได้ดี มีความรู้และข้อมูลทั้งในส่วนของโครงการเองและสภาวะตลาดภายนอกรวมถึงคู่แข่ง ถึงคำตอบส่วนใดที่ยังไม่สามารถตอบได้ในทันทีก็จะติดตามและแจ้งคำตอบกลับมาในภายหลัง"
คุณจุไรลักษณ์
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและบริการเป็นกันเอง การตอบคำถามตรงไปตรงมา สร้างความน่าเชื่อถือ ให้คำแนะนำถึงบริการหลังการขายดี ไม่ Hard-sale จนเกินไป ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจ"
คุณชัยวัสส์
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์ให้การบริการค้วยความเป็นกันเองและพร้อมแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อมูลที่ให้ให้ด้วยความมั่นใจและน่าเชื่อถือ"
คุณณัฎฐณิชา
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์สุภาพเรียบร้อย ให้บริการดี ให้ข้อมูลรายละเอียดที่น่าเชื่อถือ บริการเป็นกันเอง รวดเร็วประทับใจมาก พร้อมแนะนำให้เพื่อนๆมาซื้อโครงการนี้ค่ะ ดูแลลูกค้าอย่างดี ทั้งน้ำดื่มและขนมหวาน อร่อยมากค่ะ"
คุณบุษบา
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์ยิ่มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับดี ให้บริการเป็นกันเอง คล่องแคล่วดี ตอบคำถามได้ทุกข้อ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประทับใจ "
คุณทศทิศ
"คุณ Archaree คุณปอนด์มีความรวดเร็วและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการติดต่อและประสานงานต่างๆ"
คุณนพพร
"คุณ Archaree คุณอัจฉรี อัธยาศัยดี สุภาพ น้ำเสียงน่าฟัง มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน มีความรู้ในการแนะนำอสังหาริมทรัพย์"
K.Ji-wan Kim
"คุณ Supasiri K.Supasiri is very kindly and she has a strong sense of responsibility. I like her service so I will introduce my friend."
คุณศศินิภา
"คุณ Saowanee คุณเสาวนีย์อัธยาศัยดี ไม่เร่งรัดลูกค้า ให้ข้อมูลตรงประเด็นชัดเจน นอบน้อมเป็นกันเอง ทำให้ช่วยตัดสินใจได้เร็วขึ้น"
คุณญดา
"คุณ Supasiri คุณปุ๊กกี้ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นกันเอง ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลลูกค้า (ผู้มาเช่า) อย่างละเอียด ตรงต่อเวลา (มาก่อนเวลา) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย"
K.Rattanaporn
"คุณ Supasiri คุณปุ๊กกี้มีใจในการให้บริการ แนะนำข้อมูลเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ Hard sale จนเกินไป ให้ข้อมูล Update เร็วตรงตามที่ลูกค้า Request ใส่ใจในการบริการดีมาก เวลาถามหาข้อมูลหรือสิ่งต่างๆเพิ่มเติมสามารถให้ข้อมูลได้ดี และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า"
คุณนันทชัย
"คุณ Sirilark คุณบลูเป็นพนักงานขายที่สุภาพเรียบร้อย ทำงานรวดเร็ว ให้ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำและเป็นคนกลางที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย"
คุณพัชรศักดิ์ และ คุณวีรพัฒน์
"คุณ คุณคิวให้บริการเป็นกันเองสุดๆมีความรวดเร็วในการสื่อสาร ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก จริงใจกับข้อมูลที่สื่อสารกันและสุภาพในการทำงานครับ"
K.Jessica
"คุณ K.Q is a brilliant agent who made me and my moue very smooth and easy. He really listened to want I wanted and found a perfect place for me and fostered a good relationship with the landlord. K.Q is always very friendly and reliable. He has done extra to help me too such as helping me fix my internet and help me with a VISA problem. I have told friends about how great K.Q is as an agent and would not hesitate to recommend him to others too."
คุณกัลยา ธัญเจริญ
"คุณ คุณศัจจาให้บริการดี บุคคลิกดูมีความน่าเชื่อถือ สุภาพ บริการเป็นกันเอง มีคำแนะนำ / เสนอทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดี มีระบบการจัดการ / บริการลูกค้าอยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน"
K. SUET FAN DEBORAH NGO
"คุณ Sirilark K.Blue is very good friendly, she help me a lot and provide service very fast, friendly My friend also want to buy one unit she help me to check as fast as she can. Her name is Sirirak Pimthong."
K.CHI PING CHOL
"คุณ Sirilark K.Blue is a good salesperson. She helps me a lot and provides service very fast. She is so friendly her service is excellent."
คุณกัลยา
"คุณ คุณศัจจาให้บริการดี บุคคลิกดูมีความน่าเชื่อถือ สุภาพ บริการเป็นกันเอง มีคำแนะนำ / เสนอทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดี มีระบบการจัดการ / บริการลูกค้าอยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน"
คุณกมลพัฒน์
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรให้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจน ละเอียด พูดจาไพเราะ บริการและดูแลลูกค้าดีมากค่ะ ถ้ามีลูกค้าหรือเพื่อนสนใจจะแนะนำให้ท่านนี้บริการและดูแลค่ะ บริษัทมีความน่าเชื่อถือ โครงการมีความทันสมัย ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า "
คุณสากล
"คุณ Lucksapron คุณลักษณ์พรพูดจาสุภาพ ให้คำแนะนำดีมาก ไม่กดดันให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อ และให้ข้อมูลบนข้อเท็จจริง บุคคลิกภาพดี น่ารัก เป็นกันเองกับลูกค้า ให้ความช่วยเหลือดี"
คุณธนารัตน์
"คุณ คุณศุภกานต์ให้คำอธิบาย แนะนำโครงการเป็นอย่างดี ตอบปัญหาที่ลูกค้าสงสัยหรือต้องการรายละเอียดมากขึ้น สามารถตอบปัญหาได้ครบถ้วน มีความเป็นกันเองและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี"
คุณอัครกิตติ์
"คุณ Preeyanan น้องมะปรางมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน บริการด้วยความสุภาพแจกแจงรายละเอียดได้ชัดเจนและเป็นกันเอง ถึงแม้บางครั้งผมอาจจะมีคำถามมากมาย แต่น้องเค้าก็ใจเย็นและยินดีที่จะตอบคำถามทุกข้อ น้องเค้าน่าจะเป็นพนักงานดีเด่นครับ"
คุณเมธี
"คุณ Preeyanan คุณปรียานันท์มีข้อมูลโครงการที่ครบถ้วนมีจุดแข็งของโครงการที่ใช้นำเสนอดีมีการนำเสนอข้อมูลของโครงการอื่นเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการของตัวเอง (ทำการบ้านมาให้ลูกค้าแล้ว) ให้บริการเป็นกันเองแต่ก็ให้เกียรติลูกค้าด้วย (อันนี้ชมเชย) วันนั้นผมใส่ขาสั้นเสื้อยืดก็ต้อนรับด้วยความยินดี ไม่แบ่งแยกลูกค้าจากการแต่งตัว มีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างดี มีการเตรียมตัวมาดีและให้ข้อมูลรวมถึงคำปรึกษากับลูกค้าป็นอย่างดี มีความเข้าใจในคุณสมบัติและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะขายเป็นอย่างดี"
คุณสมจงกชัย
"คุณ Torpat คุณทอปัดให้คำแนะนำดี นำเสนอข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว บริการดี จะแนะนำเพื่อนมาซื้ออีก"
คุณฐิราพร
"คุณ Virinrita "
คุณภูรงค์
"คุณ Virinrita "
คุณรุจีวรรณ
"คุณ Chanyaphak Excellent A++. Can't be better. Service beyond the call of duty highly knowledgeable about house sale + deed transfer ; give detailed information + educate both buyer + seller, She also worked hard on finding a buyer searching out to whoever however She could. I have thrown away all other agent list. Don't know much about company only want to congratulation having a gem like her in your company."
K.Kioe Sheng Yap
"คุณ Pannee The salesperson, Khun Pannee Sanguansakmun, was very effective when work for us. She was very supportive and helped us in anyway; she could ever beyond her immediate responsibilities. We would define contact her and her company if we would require away of the services the company offers many thanks and best wishes."
คุณชมพู
"คุณ Chanyaphak พนักงานขายมีความตั้งใจและให้ข้อมูลในตัวอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจตกลงซื้อ-ขายกัน "
คุณรังสี
"คุณ Chinnachot "
คุณพรพรรณ
"คุณ Tasawan คุณทัศวรรณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ และทำหน้าที่ของพนักงานของบริษัทได้ดีมาก สุภาพ และให้ข้อมูลชัดเจน"
คุณอุษา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคบริการดีมาก เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆขั้นตอน ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือกับบริษัทมากยิ่งขึ้น เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับลูกค้า ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ถึงแม้นอกเหนือจากการขาย คุณลูกชิ้นทำให้มั่นใจในการที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินกับบริษัทในอนาคต"
คุณสุรินทร์
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคบริการดี คิดตามดี พูดจาสุภาพ วางแผนเตรียมงานได้ดี ติดสินใจได้ดี"
คุณสุรินทร์
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคบริการดี คิดตามดี พูดจาสุภาพ วางแผนเตรียมงานได้ดี ติดสินใจได้ดี"
คุณรัชฎาพิมล
"คุณ Tasawan คุณทัศวรรณ์เป็นเด็กดี น่ารัก คุยเก่ง ขายเก่ง ติดต่องานสม่ำเสมอ ติดตามงานตามขั้นตอนได้ดีมาก"
คุณวรภพ
"คุณ Tasawan คุณทัศวรรณ์เป็นผู้ประสานงานที่มีความสามารถมาก รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน ให้ข้อมูลได้ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ขอบคุณสำหรับการดูแลโปรเจคจนจบเรียบร้อยดีครับ"
คุณคณาพจน์
"คุณ Chinnachot ทำงานเร็ว อำนวยความสะดวกดีมาก เอาใจใส่ ตามงาน โดยรวมดีมากค่ะ ชอบพนักงานที่มีข้อมูลเยอะ ถามอะไรก็ตอบได้ สงสัยอะไรหาข้อมูลได้หมดในเวลาเพียงนิดเดียว ใจเย็นในการสื่อสารแต่ใจร้อนในการจบดีลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะ"
คุณสุนี
"คุณ Chinnachot พนักงานบริการดี สุภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเตรียมเอกสารและให้ขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้รวดเร็วและน่าเชื่อถือ เอาใจใส่ ติดต่อกลับไว นิสัยดีมาก"
คุณนิภาพรรณ
"คุณ Sirawut ประสานงานด้วยความรวดเร็ว แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อำนวจความสะดวกทั้งเรื่องเอกสารและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน"
คุณพิสุทธิ์
"คุณ Chinnachot ให้การแนะนำดีมากๆ ทั้งเรื่องการเช่าบ้านและขายบ้าน ทำให้ไว้ใจในการใช้บริการทุกครั้ง และติดต่อได้ทุกเวลา และหากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาต่างๆ มีความเป็นกันเองและดูเรียบร้อยมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ภาพรวมดี ทำให้อยากใช้บริการทุกครั้ง"
คุณนริศา
"คุณ Pattarawat คุณธนิสร ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาดีมากช่วยตอบปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องตรงเวลาดี มีการรายงานผลให้ทราบทุกครั้งไม่ว่าจะก่อนพบลูกค้าและหลังพบลูกค้า"
คุณวิไลลักษณ์
"คุณ Pattarawat คุณธนิสร ช่วยรวบรวมข้อมูลได้ดีมาก คอยติดต่อประสานงานตลอดและช่วยให้คำแนะนำที่ดีทั้งในเรื่องการซื้อขายและการเตรียมเอกสารต่างๆ"
คุณกัญญารัตน์
"คุณ Chinnachot มีความน่าเชื่อถือมากๆ ในการให้ข้อมูลตั้งแต่ขายถึงโอนกรรมสิทธิ์ บริการดีมาก สามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลาทั้งวัน และติดต่อกลับรวดเร็ว เมื่อต้องการความช่วยเหลือต่างๆ มีการยิ้มแย้มและอารมณ์ดีทุกครั้งที่พบ ทำให้มีความยินดีทุกครั้งที่ได้เจอ สุภาพแต่งกายเรียบร้อยมาก บุคลิกดี"
คุณอธิวุฒิ
"คุณ Chanyaphak คุณลูกชิ้นให้ข้อมูลที่ละเอียด ข้อมูลครบถ้วน ตอบปัญหาได้ทั้งหมด หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ครบถ้วน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีข้อซักถามสามารถไปถามผู้ขายให้คำตอบได้ดี เป็นกันเอง เอาใจใส่ในรายละเอียด พนักงานที่บริการชื่อลูกชิ้น บริการดีมาก เตรียมการในการซื้อขายได้ดีใช้เวลาไม่มาก"
คุณจิตรา
"คุณ Chanyaphak พนักงานที่ดูแลชื่อลูกชิ้น ดีมากติดตาม ดูแล อำนวยความสะดวกดีมากช่วยเคลียร์ปัญหาที่ติดขัด แก้ไขติดตามให้ทุกเรื่องที่ทวงถาม มีความรับผิดชอบ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย น่าเชื่อถือ"
คุณกิตติ
"คุณ Chanyaphak ประทับใจในการทำงานของคุณลูกชิ้น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรู้ความสามารถในการขายให้คำแนะนำเรื่องราคาจนทำให้งานประสบความสำเร็จ เป็นคนประณีประนอมให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พูดจาสุภาพ มารยาทดีให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องไม่เฉพาะแค่การขายเท่านั้น และยังติดตามผลดูแลหลังการขายประทับใจมากจะใช้บริการอีกแน่นอน "
คุณวรรณา
"คุณ Chanyaphak มีความพอใจในการบริการของคุณลูกชิ้น ลูกชิ้นมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน มีความเป็นกลางรักษาผลประโยชน์ได้ดีทั้ง 2 ฝ่าย ให้คำปรึกษาที่ดีมาก หากมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดต้องการซื้อขายบ้านจะคิดถึงคุณลูกชิ้นและจะแนะนำให้ใช้บริการต่อไปค่ะ"
คุณชณานิน
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทรให้บริการดีเยี่ยม อำนวยความสะดวกสบายดี พูดจาไพเราะมีความน่าเชื่อถือ"
คุณชญาดา
"คุณ Siripatr ดิฉันพอใจในการให้บริการของคุณศิริภัทรเป็นอย่างมาก ทุกการทำงาน ทุกขั้นตอนอธิบายชี้แจงได้ละเอียดรอบคอบเข้าใจง่าย ภาพรวมเป็นบริการที่ดีมาก"
คุณสิรินภา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค เป็นพนักงานขายที่บริการดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ขายรวมถึงบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลาและติดต่อง่าย มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พูดจาไพเราะและกริยาสุภาพ นอกจากการขายทรัพย์ที่ประกาศแล้ว คุณชัญญาภัคยังมีน้ำใจในการให้ข้อมูลเรื่องของการหาธนาคารให้แก่ลูกค้า รวมถึงอธิบายขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น หากลูกค้าทราบว่ามีคนรู้จักที่ประสงค์จะซื้อขายทรัพย์สิน จะแนะนำให้คุณชัญญาภัคเป็นคนดูแลอย่างแน่นอนเพราะลูกค้ามั่นใจได้ว่า ”’งานจะออกมาเป็นอย่างดี”"
Mr.David
"คุณ Siripatr Khun Siripatr :Responsible and diligent in her work"
คุณมงคล
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร ประสานงานได้ดี คอยโทรหาแจ้งความคืบหน้าต่างๆให้ตลอด ติดตามความเรียบร้อยของห้อง จัดหาแม่บ้าน หาช่างมาทำห้องให้ พูดจาดี นอบน้อมให้คำแนะนำต่างๆดีมาก"
คุณวสิษฐ์พล
"คุณ Manita คุณมณิตา ให้บริการดี ด้านข้อมูลน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็ว มีความเป็นกันเองดี"
คุณนิศิษฎ์
"คุณ Pattarawat คุณธนิสร เป็นพนักงานที่ให้บริการรวดเร็วให้คำแนะนำดี รวบรวมเอกสารครบถ้วนรวดเร็ว ให้คำปรึกษาดีไม่ทิ้งลูกค้า"
คุณประภัสสร
"คุณ Tasawan คุณทัศวรรณ์ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง มีความน่าเชื่อถือ บริการและให้ข้อมูลรวดเร็ว ติดตามลูกค้าดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส"
คุณสุขเทพ
"คุณ Chanyaphak I am happy with the service provided by the sales person, K.Lukchin. Very co-operative and informative. The salesperson made assured that there was smooth transaction between the buyer and seller. Responsive and fast informative provided. "
Miss / Ms. Hai
"คุณ Siripatr Khun Jamie is so nice for ever-time. She can pick up the phone anytime, even at night, Thank you so much."
Khun Pavinee/Mr.Brian
"คุณ Chanyaphak Khun Lukchin was very good to work with on this townhouse sale. She was professional, friendly and understanding of our distance and English language requirements. The sale took 3 years from contact and Lukchin continued to work on it and stayed in contact by email, telephone during that period. We appreciate the work and representation she did to complete. The transaction and would be happy to recommend her to others. "
คุณชุติกาญจน์
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร ให้คำแนะนำดี เอกสารละเอียด พูดจาไพเราะ ตรงต่อเวลา กระตือรือล้น มีความเป็นมืออาชีพติดต่อกลับรวดเร็ว ข้อมูลละเอียด"
คุณณริชา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว ติดตามเอกสารให้อยู่ตลอด เป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนน่ารัก มีน้ำใจ"
Mr. Ramesh
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak. I find the above sales person to be very reliable, honest and always looking out for my internet. She is willing to work anytime of the day and even doing holidays. She is the one want to sell one of my properties and also purchase another one for me. I am very happy with her service and use her service for my future needs."
Mr.Sawin
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak very reliable, excellent attitude, honest, efficient. She is an asset for the company."
คุณนพรัตน์
"คุณ Chinnachot ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ นัดหมายตรงต่อเวลาดีมาก บริการน่าประทับใจ คำพูดคำจาสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดีเป็นกันเอง นอบน้อมถ่อมตน"
คุณบงกช
"คุณ Chinnachot ให้บริการข้อมูลดีมาก มีความเอาใจใส่ดูแลตลอด สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะดึกขนาดไหน ให้บริการด้วยความเคารถอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพเรียบร้อย การแต่งกายดีดูมีความน่าเชื่อถือ"
คุณพัชรภรณ์
"คุณ คุณเค้งทำงาน ประสานงานทุกอย่างดีมากค่ะ ตรงต่อเวลา ดูแลช่วยผู้เช่าและผู้ให้เช่าดีเยี่ยมมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ"
คุณพลัฎฐ์
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว และบริการอย่างเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือได้ดีในทุกๆด้าน จะแนะนำคนรู้จักให้มีการติดต่อจนท.ของ แอคคิวท์ เรียลตี้ คนนี้เพื่อใช้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์"
คุณวรวิสุทธิ์
"คุณ Chanyaphak คุณลูกชิ้น ดีมาก ยิ้มแย้ม ดูแลงานดีจนเสร็จสิ้นงานทั้งหมด"
คุณภัทรนิษฐ์
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ให้บริการดี มีการตามงานและแจ้งข้อมูลตลอด ให้รายละเอียดดีมาก ดูแลเรื่องความถูกต้องตรวจทานเอกสาร แนะนำแก้ไขให้เรียบร้อย"
คุณ ปาณิสรา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค อำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว มีความตั้งใจที่ดีในการประสานงานให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม น่ารัก เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจค่อนข้างดีค่ะ"
คุณสมยศ
"คุณ Chanyaphak ครั้งนี้เป็นเคสที่ ในการได้ดีลงานกับคุณชัญญาภัค ก็ยังคงประทับใจในการเป็นมืออาชีพและเป็นที่ปรึกษาได้ดีให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเอาใจใส่ในปัญหาที่เกิดขึ้น"
คุณสุธีมนต์
"คุณ คุณอนุสรา การบริการดีมากค่ะ ดูแลและคอยตามงานได้ดี พูดจาไพเราะ สามารถตอบคำถามได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ข้อมูลและรายละเอียดสามารถแจ้งได้ชัดเจนและตรงคำถาม"
ว่าที่ร.ต. มนตรี
"คุณ คุณอนุสรา สุภาพ อัธยาศัยดี ทำงานรวดเร็วคล่องแคล่ว เอกสารละเอียดรอบคอบ ช่วยคัดกรองลุกค้า น่ารักมาก"
คุณสุมลมาลย์
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค มีความสุภาพดีมาก ใจเย็น อธิบายขั้นตอนอย่างจริงใจทำให้รู้สึกดีที่จะเจรจาด้วย ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างดีมาก จนทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดี "
คุณนภดล
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค การให้ข้อมูลลูกค้าดีมาก มีการประสานงานที่รวดเร็วแม่นยำ มีมารยาทและการวางตัวที่ดีมาก บุคลิกภาพเหมาะสมกับการทำงานและเมื่อมาถึงหน้างาน(กรมที่ดิน)มีการเตรียมเอกสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ดีมาก อำนวยควมสะดวกที่กรมที่ดินดีมาก"
คุณอรัชญา
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร ดูแลอย่างดี เอาใจใส่ พูดจาไพเราะ "
คุณพาณี
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร น่ารัก อัธยาศัยดีมาก ให้ความช่วยเหลือแนะนำในการให้เช่าอย่างดีเยี่ยมค่ะและตรงต่อเวลาด้วยค่ะ"
คุณสมชาติ
"คุณ Chinnachot ข้อมูลข้อสงสัยต่างๆ แก้ปัญหาให้เข้าใจดี มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล บริการรวดเร็วมากมาก่อนทุกครั้งที่นัดหมด ทำให้ไม่ต้องรอนานในการไปดูที่ดินทุกครั้ง ให้บริการนอบน้อม มีความสุภาพในการเข้าหาทุกครั้ง"
คุณมนตรี
"คุณ Chinnachot เป็นคนที่ให้ข้อมูลดีมากทั้งก่อนและระหว่างการขาย ทำให้สะดวกในการทำงาน และมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการให้บริการที่รวดเร็ว รับโทรศัพท์ทุกครั้งที่โทรไปปรึกษาข้อมูล โดยให้บริการอย่างเป็นมิตรดีมาก"
คุณกนกวรรณ
"คุณ Chinnachot การให้ข้อมูลทุกๆ ครั้งมีความน่าไว้ใจมา เพราะเป็นข้อมูลของแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้ ทำให้ไว้ใจในข้อมูลที่ได้ยิน บริการดีมีมารยาท การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความรวดเร็วในการหาข้อมูลที่ขอไปทุกครั้ง ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น การบริการดีมากทั้งก่อนและหลังการขายไปแล้ว มีความเป็นกันเองที่ดี ทำให้กล้าจะปรึกษาทุกเรื่องก่อนตัดสินใจ"
คุณพงศ์เดช
"คุณ Chinnachot การให้ข้อมูลทำให้มีความน่าเชื่อถือมาก เพราะขจัดข้อสงสัยปัญหาทุกๆ อย่างได้หมด ทั้งยังให้ความรวดเร็วในการติดต่อไม่ว่าญาติพี่น้องคนไหนจะให้มาพบก็พร้อม ทำให้สะดวกทุกๆ ครั้งที่นัดหมาย อีกทั้งการให้ความนอบน้อมถ่อมตน ทำให้มีความเอ็นดูในทุกครั้งที่พบเจอ"
คุณ มนตรี
"คุณ คุณอนุสรา สุภาพอัธยาศัยดี ทำงานรวดเร็ว คล่องแคล่ว เอกสารละเอียด รอบคอบ ช่วยคัดกรองลูกค้า น่ารักมาก"
Mr. Katsuo
"คุณ Supanun คุณศุภาณัณ ให้บริการดี ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ตอบข้อมูลไว บุคลิกภาพดี เป็นกันเอง ติดตามงานดี สุภาพต่อลูกค้า เมื่อมีปัญหาตอบกลับไว ใส่ใจในทุกๆรายละเอียด"
คุณธนากร
"คุณ Supanun คุณศุภาณัณ ให้บริการดี สะดวกรวดเร็ว เป็นกันเอง น่าเชื่อถือ "
Mr. Ahmed
"คุณ Supanun Khun Supanun was an absolute pleasure to work with. She was always prompt to answer and always professional and did her best to help. I wish her all the best."
คุณภิญโญ
"คุณ Tasawan คุณทัศวรรณ์ให้บริการด้วยความจริงใจ เป็นกันเอง ข้อมูลที่ให้ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ มี Service Mind ที่ดีมาก ทำให้ลูกค้าอยากติดต่อและซื้อคอนโดมิเนียมด้วยครับ"
KeerYoung
"คุณ Lucksapron Khun Orasa, She has good negotiation skill and helped me arrange better option. Smily face and kindness, I satisfied."
คุณปิยวงศ์
"คุณ Lucksapron คุณอรสา มีมาตรฐานในการบริหารจัดการฝากขายเช่าดี รายละเอียดในสัญญาครอบคลุม ชัดเจน"
คุณหญิงสุภัทรา
"คุณ Siripatr คุณหมีเป็นผู้มีอัธยาศัยดีมากและสนใจติดตามงานให้กับลูกค้า"
คุณนริศรา
"คุณ Siripatr คุณหมีให้บริการรวดเร็วมาก ดูแลเป็นอย่างดีมีข้อมูลพร้อม มีการให้คำแนะนำที่ดี มีห้องให้เลือกหลากหลายและเลือกจนกว่าจะพอใจ เอกสารละเอียดมากค่ะ"
คุณธิติกาญจน์
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลครบถ้วน ติดตามงานดี เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ดี การบริการหลังการขายดีเยี่ยม ตามเรื่องเอกสารและโอนสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย"
คุณปรีดา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ภาพรวมดีมาก มารยาทดี เกรงใจลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความสะดวกดีมาก"
คุณอภิชาติ
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ข้อมูลน่าเชื่อถือ มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีความเป็นกันเอง อยากให้หมั่นอัพเดทข้อมูลเพิ่มขึ้น(กับลูกค้า) ด้านความคืบหน้าจะดีมาก"
คุณจุฑามาศ
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค สุภาพ เรียบร้อยมาก ใจเย็น กันเอง สะดวก รวดเร็ว ดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี ดูแลเรื่องผลประโยชน์ ให้ความเป็นธรรม"
คุณฐิตาภา
"คุณ Supanun คุณศุภนันท์ ใส่ใจติดตามลูกค้าดี ช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว พูดจาสุภาพ ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและอยากกลับมาใช้บริการอีก "
คุณนรเศรษฐ์
"คุณ Sirawut คุณสิราวุธให้บริการดีมาก จัดการธุระทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานขายและงานบริการด้านอื่นๆ อย่างเต็มใจ มีมารยาทดีมาก และทำงานให้สำเร็จได้อย่างดี ควรขึ้นเงินเดือนให้มากๆ"
คุณสนธยา
"คุณ Sirawut คุณสิราวุธให้บริการได้เป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการดูบ้าน ประสานงาน จนกระทั่งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอชื่นชมคุณสิราวุธ (เหยี่ยว) ด้วยความจริงใจครับ"
คุณเจตน์นภิศ
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร พนักงานมีความชำนาญให้คำแนะนำและบริการได้เป็นอย่างดี มีความคล่องแคล่ว จัดการทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง"
คุณจินตหรา
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร รวดเร็วบริการดีและตรงเวลา น่าเชื่อถือมีความเป็นมืออาชีพ อธิบายทุกอย่างและตอบได้ทุกคำถาม ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารด้วย"
คุณพงษ์สวัสดิ์
"คุณ คุณอนุสรา เป็นพนักงานที่สามารถเทคแคร์ลูกค้าดีมาก รวดเร็วตามนัด ทำงานมีประสิทธิภาพมาก ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในหารให้บริการของพนักงาน แนะนำและบริการภายในบริเวณคอนโดละเอียดและเป็นกันเอง สรุปดีมากครับ ขอบคุณมากครับ"
คุณชุติพล
"คุณ คุณอนุสรา มีความเป็นมืออาชีพสูง ปกป้องผลประโยชน์ให้เจ้าของห้องดี ทำงานรวดเร็วดูแลลูกค้าเช่าห้องดี ได้รับคำชมบ่อยๆ "
คุณภัทร์ฐิตา
"คุณ คุณฮาซามา ให้คำแนะนำที่ดีมากในการติดต่อและแนะนำผู้เช่ามาให้ช่วยในเรื่องการประสานงานต่างๆ ทั้งเอกสารจึงพาผู้เช่ามาดูห้อง ทำให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการเตรียมเอกสาร ซึ่งเป็นสิ่งดีมากประหยัดเวลาไปได้เยอะ"
คุณไพลิน
"คุณ คุณฮาซามาให้คำแนะนำดี พูดจาไพเราะมีสัมมาคาราวะ ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมาะกับการเป็นพนักงานขายมาก รู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองและทำให้ช่วยในการตัดสินใจเช่าห้องได้มากขึ้น"
คุณศราวุธ
"คุณ คุณเค้ง ให้บริการข้อมูลแบบมืออาชีพ รวดเร็ว สุภาพ ติดต่อประสานงานต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า"
คุณสุขีศม
"คุณ Supanun คุณนัน ขยันขันแข็ง ตามงานดี มีความรับผิดชอบ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสดี ให้ข้อมูลชัดเจน วางตัวดี ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี พึงพอใจในการบริการของคุณนันมากครับ"
คุณจรรยา
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์เย็น ยิ้มแย้มให้ข้อมูลละเอียด ให้คำแนะนำดี เข้าใจง่าย ทำงานละเอียด ตรงเวลา ทำอะไรรวดเร็ว"
K.Wolfgang
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร ทำงานได้ดีค่ะ รวดเร็วและละเอียด ติดตามงานเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดี เวลาโทรติดต่อตอน 4-5 ทุ่มก็ยังคงให้ข้อมูลและพูดจาดี นอบน้อม ยิ้มแย้ม เวลามีเรื่องกังวลใจก็ให้คำแนะนำและช่วยหาทางออกให้ทำให้รู้สึกไว้วางใจ"
คุณปุญญดา
"คุณ Tasawan พนักงานอัธยาศัยดีมาก แนะนำและให้รายละเอียดอย่างดี บริการรวดเร็วทันใจ น่ารัก และเป็นกันเอง สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าอย่างดีมาก"
คุณเบญญาภา
"คุณ Tasawan คุณทัศวรรณ์ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ ที่สำคัญมีความจริงใจกับลูกค้า เป็นกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ให้ความชัดเจน และน่าเชื่อถือ"
คุณชนะพันธุ์
"คุณ Chinnachot ให้บริการดีมากทั้งด้านข้อมูลต่างๆ ความรวดเร็วในการติดตามงานดีเยี่ยม และบริการด้วยความเป็นกันเอง มีความสุภาพเรียบร้อย นอบน้อม การแต่งกายเหมาะสมดีเยี่ยม"
คุณปรเมศ
"คุณ Chinnachot ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นกันเอง สุภาพ"
คุณกัญญาณัฐ
"คุณ คุณฮาซามา ตายาตะ บริการดี มารยาทดี มีความตั้งใจในการบริการ พูดจาคล่องแคล่วดีมากค่ะ มีความเป็นกันเองและรวดเร็วมากค่ะ"
คุณวิสุทธิ์ลภัส
"คุณ คุณฮาซามา ตายาตะ มีความรวดเร็วในการทำงาน พูดคุยเป็นกันเอง อธิบายสัญญากการเช่าได้อย่างชัดเจน เข้าใจ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีและตรงต่อเวลา"
Mr. Shahid
"คุณ Very happy with the service of Kun. She is very efficient & has eye for details. Make the transaction very smooth."
คุณณัฐ
"คุณ The Staff (Kun) is very friendly and is willing to work side by side with the clients until the job is done."
คุณ จิตกร
"คุณ Pattarawat คุณเบนซ์ พนักงานให้การบริการที่ดี ตามงานรวดเร็วให้การบริการเป็นกันเองดีครับ"
คุณอัจจิมา
"คุณ คุณกุญ บริการดีมาก สามารถยืดหยุ่นได้ตามลูกค้า มีความเป็นกันเองดี ประทับใจค่ะ จัดการให้ทุกอย่างไม่ติดปัญหาใดๆเลย มีความเป็น Professional มากค่ะ "
คุณตฤบดี
"คุณ คุณกุญ มีความ Professional ทำทุก condition ให้ง่ายทั้ง 2 ฝ่าย ติดปัญหาใดก็แก้ไขได้รวดเร็ว สะดวกสบาย จะฝากทรัพย์สินและใช้บริการอีกแน่นอน"
Drs. Gerard
"คุณ Amonrat Amonrat is the reason I closed this deal and bought this condo. She is amazing! Besides her perfect English, she practically helped me out not only with the whole sales procedure from beginning to end, from contracts in English to the registration, she also accompanied me to the registration offices, the municipality and the bank to make sure everything would go perfect..and it did! The first thing that increased my trust dealing with Amonrat 100% was the accuracy and prompt responses to my endless E-mails, no matter how many question I asked. This is important, at least to me. Even after the sale was closed and done, I could still contact Amonrat with al questions. In Thailand, this is pretty rare so I've heard. I can only recommend her to anyone who is serious about buying a condo or home in Hua Hin and needs someone to trust completely. And I am very happy with the condo. It lives up to all my expectations. After four weeks in the condo, I already at home in my second home. "
คุณเพชร
"คุณ Pattarawat คุณเบนซ์เป็นพนักงานอัธยาศัยดีตรงต่อเวลาให้คำปรึกษาดี ข้อมูลครบถ้วน"
คุณฆฤน
"คุณ Pattarawat คุณเบนซ์หาทรัพย์ได้ตรงความต้องการ ติดต่อรวดเร็วและติดตามตลอด เอกสารและรายละเอียดครบ"
คุณชุติมน
"คุณ น้องข้าวจ้าวมีความเป็นกันเอง เอาใจใส่ดีมาก ชื่นชมมาก อยากได้อะไรน้องสามารถหาให้ได้อย่างเร็ว เรากับแฟนเราชอบมากค่ะ "
คุณธนาพงษ์
"คุณ น้องข้าวจ้าวให้บริการครบถ้วนดีมาก ไม่มีข้อบกพร่องสามารถจัดการแทนได้หมด ทำให้การปล่อยเช่าครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคมากและเป็นไปตามที่วางไว้ "
Mr.Abdullah
"คุณ K.Anusara , she always try best to support us, we appreciate her work. "
คุณจริยา
"คุณ คุณอนุสรา ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจมากๆ ยิ้มแย้ม แก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ มีความรู้โครงการดี "
คุณสันติสุข
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา ดีเยี่ยม ติดตามดูแลดีมาก สอบถามความเข้าใจและชี้แจงตอบคำถามชัดเจน ติดต่อได้ตลอดเวลา"
Mr. Alex
"คุณ Supanun K.Supanun, excellent service. Thank you so much for everything, you did a great job! Good luck with your business for the rest of the year!"
คุณอุทุมพร
"คุณ Supanun คุณศุภาณัณ มีการให้ข้อมูลที่ดี ชัดเจน บริการให้ข้อมูลหรือสิ่งที่ลูกค้าถามได้รวดเร็วสุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า ถือว่าดิฉันมีความพึงพอใจกับการบริการของคุณศุภาณัณค่ะ "
คุณสมพิศ
"คุณ คุณข้าวเจ้า ให้บริการด้วยข้อมูลเชื่อถือได้ค่ะ ให้บริการด้วยความรวดเร็วดีค่ะ ให้บริการอย่างเป็นกันเองดี "
คุณปรวรรณ
"คุณ คุณข้าวเจ้า ดีค่ะ สามรถตอบสนองความต้องการของทางเราได้รวดเร็ว "
คุณธาริณี
"คุณ Lucksapron คุณอรสา มีความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าได้ดี (ทั้งเจ้าของห้องและผู้เช่า) ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของห้องและผู้เช่าได้ดี ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆค่อนข้างราบรื่น มีความเข้าใจในเนื้องาน ตอบสนองค่อนข้างรวดเร็ว ไม่เสียเวลา "
คุณเจนตา
"คุณ คุณกุญ ขอบคุณ คุณกุญมากๆที่ให้คำปรึกษาได้อย่างดี หาห้องที่ถูกใจให้ บริการดีเยี่ยมเป็นกันเองและมีความเป็นมืออาชีพมากๆ ข้อมูลแน่นถามอะไรติดอะไรก็ได้คำตอบจากคุณกุญ จิตใจดี มีความตั้งใจกับเจนมากๆ ซึ้งใจมากๆ ขอบคุณจากใจค่ะ "
คุณชวันรัตน์
"คุณ คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายมีความรู้ในตัวโครงการเป็นอย่างดี มีการตอบข้อซักถามและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ รับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า "
คุณกัลยา
"คุณ Chollada คุณชลดา พนักงานดูแลดี เป็นกันเอง ให้ข้อมูลตรงตามที่สอบถาม การบริการที่รวดเร็วทั้งทางข้อมูลของคอนโดและอื่นๆ "
คุณชัชชัย
"คุณ คุณฮาซามา ให้บริการดีมากเป็นข้อมูลที่เป็นประดยชน์ บริการรวดเร็วและเป็นกันเองดีมาก แนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์ อัธยาศัยดี มีความยินดีมากที่ได้เจอกับพนักงานขายท่านนี้ "
คุณนิลาวัลย์
"คุณ คุณฮาซามา บริการดี แนะนำข้อมูลได้ละเอียด มีความเป็นกันเอง มีการแนะนำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า โดยรวมแล้วพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานขายมาก "
คุณนันทนา
"คุณ คุณฮาซามา พนักงานบริการดี ใส่ใจลูกค้าดี ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนติดตามงานรวดเร็ว ประทับใจมาก "
คุณรุ่งทิพย์
"คุณ คุณฮาซามา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลน่าเชื่อถือ ดูแลติดต่อประสานของสินเชื่อและกับโครงการได้ไว น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใส "
คุณวราภรณ์
"คุณ คุณฮาซามา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าโดยภาพรวมแล้วพึงพอใจในการบริการของพนักงาน "
คุณกัญญารัตน์
"คุณ คุณกัญญารัตน์ โบรยานิโก้ น้องข้าวจ้าว บริการดีมาก ให้ข้มูลที่น่าเชื่อถือได้ บริการรวดเร็ว ทุกข้อมูลที่ต้องการทราบน้องสามารถชี้แจงได้หมด ให้บริการเป็นกันเองมาก "
คุณวิรัตน์
"คุณ Sukanya คุณ สุกัญญา จันทนา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นกันเอง ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีและแต่งกายสุภาพ สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้เป็นอย่างดี พูดจาเป็นกันเอง ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลน่าเชื่อถือ "
คุณชูเกียรติ
"คุณ คุณฮาซามา พนักงานขายท่านนี้สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้ดี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ดีรวมไปถึงการประสานงานกับทางธนาคาร การเอาใจใส่ลูกค้าทุกอย่างในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยรวมแล้วคุณ”แกะ”บริการได้ประทับใจมาก"
คุณชัยยุทธ
"คุณ คุณฮาซามา พูดจาดี มีการแนะนำที่ดี มีการนัดล่วงหน้า มีความสะดวกในการใช้บริการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ, การกู้ธนาคาร สามารถตอบปัญหาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี"
คุณนันทนา
"คุณ คุณฮาซามา พนักงานบริการดี ใส่ใจลูกค้าดี ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนติดตามงานรวดเร็ว ประทับใจมาก "
คุณพิมพ์พญา
"คุณ คุณฮาซามา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยภาพรวมบริการดี ประทับใจมาก "
คุณนฤมล
"คุณ Chollada คุณชลดา มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม เต็มใจให้บริการ มีควมใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี แนะนำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ให้ความแนะนำช่วยเหลือในเรื่องการยื่นกู้ คอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า "
คุณชัยภัทร
"คุณ Chollada คุณชลดา พนักงานขายบริการดีมาก ให้ความแนะนำในเรื่องของการกู้แบงค์ดีและบริการดีประทับใจ สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา "
คุณวิทยา
"คุณ Chollada คุณชลดา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยภาพรวมบริการประทับใจมาก"
คุณสุวิชา
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา พนักงานขายช่วยในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ช่วยติตามผลต่างๆรวดเร็ว คุณเจี๊ยบมีการให้ข้อมูลที่ดีช่วยแนะนำและแจ้งผลต่างๆ การบริการเป็นกันเอง ขอชื่นชมค่ะ"
คุณ ธัชสินี
"คุณ คุณกุญ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ มีความ Active ในการทำงานและรวดเร็ว บริการดีเยี่ยม สมกับที่เพื่อนแนะนำมาให้ติดต่อคุณกุญ เพราะไม่ผิดหวังกับการบริการเลย"
คุณพัชรี
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา ดีมากทางด้านต่อไปนี้ 1.บุคลิกภาพ 2.การใช้วาจาสุภาพ 3.การแนะนำตามหน้าที่ 4.การตรงต่อเวลาตามนัดหมาย "
คุณจอมแก้ว
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นความจริง มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เป็นกันเองให้ความสำคัญกับลูกค้า ดูแลลูกค้าดีมาก แนะนำสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ แนะนำโปรโมชั่นที่เป็นกำไรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ มีความเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับลูกค้า"
คุณจรุวรรณ
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา เป็นเด็กอัธยาศัยดี สุภาพมีเสน่ห์ น่ารัก ให้ข้อมูลละเอียด กระตือรือร้นในการงาน ซักถามตอบได้อย่างมั่นใจและชัดเจน มีข้อเปรียบเทียบ แจกแจง ข้อดีข้อเสียของคอนโดที่อื่น ทำให้ง่ายในการตัดสินใจ "
คุณไกรสร
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร ให้บริการเป็นกันเอง ตอบสนองได้เร็วมากและทุ่มเทในการทำให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุด พนง.ขายคอยติดตามผลงานและคอยบอกความเคลื่อนไหวของงานที่ติดตามเป็นอย่างดี "
คุณณัฐยา
"คุณ Siripatr คุณศิริภัทร บริการดี จริงใจ ตอบรับเร็ว มีความพยายามที่จะหาคำตอบมาลูกค้า "
คุณวิศรุตตา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค (ลูกชิ้น) มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้และรอบคอบในการทำงานมากค่ะ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดการซื้อ-ขาย แล้วก็ยังดูแลต่อหลังการโอนด้วยค่ะ ติดตามเรื่องเอกสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว และวางแผนการทำงานดีมาก ก่อนวันโอนคุณลูกชิ้นไปยื่นอกสารที่กรมที่ดินล่วงหน้า ทำให้ในวันโอนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและรวดเร็วไม่ต้องรอนาน คุณลูกชิ้นเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างดีมาก ประทับใจมากค่ะ มารยาทในการทำงานก็เยี่ยม แล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีมีความเป็นกันเอง แต่ก็มีความสุภาพด้วยค่ะ"
คุณนริศรา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค การบริการดีทุกอย่าง การเอาใจใส่ดีมาก ไม่มีข้อบกพร่องเวลาโทรสอบถามค่อนข้างพอใจ คอยอยู่ให้คำปรึกษา ติดตามงานเสมอ ทำงานด้วยความรวดเร็ว นิสัยดีให้การช่วยเหลือดี เป็นพนักงานที่มีมารยาท จะใช้บริการอีกในครั้งต่อไป จะแนะนำทุกคนให้ใช้บริการ"
คุณมารุดา
"คุณ คุณอนุสรา อัธยาศัยดีค่ะ พูดจาสุภาพเรียบร้อย ในการทำเอกสารเรียบร้อย รวดเร็ว แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ"
คุณญิบพันพิไล
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลดีมาก ละเอียด แนะนำรายละเอียดโครงการได้ละเอียดดี เป็นมิตรกับลูกค้า และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ"
คุณกมลพร
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา น้องให้บริการได้ดี น่ารักมาก ชอบค่ะ เป็นกันเอง เดิมจะดูที่อื่นด้วย แต่พอพนักงานขาย น้องสุกัญญา ให้คำแนะนำการเอาใจใส่ คิดงบที่โครงการเสนานี้ ชอบค่ะ "
คุณธนิษฐานันท์
"คุณ คุณอนุสรา ก็ดีค่ะ บริการสุภาพ อ่อนโยน หน้ารัก คล่องแคล่ว พูดจาอ่อนหวาน บริการดีมากๆค่ะ"
คุณเปรมฤดี
"คุณ Chollada คุณชลดา บริการดีมากในทุกขั้นตอน เรื่องติดต่อธนาคาร ชี้แจงรายละเอียด เข้าใจง่าย และประสานงานดีเยี่ยม"
คุณชิดชนก
"คุณ คุณฮาซามา ให้ข้อมูลตรงตามคำถาม และ Service mind ดีเยี่ยม ดูแลติดต่อประสานงานของสินเชื่อ และกับโครงการให้ได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง"
คุณคนธรส
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) โดยภาพรวม ดูแลดี ติดตามผลงาน ข่าวสารแจ้งรวดเร็ว พูดจาสุภาพ น่ารักค่ะ บริการประทับใจ เอาใจใส่ลูกค้าเป็นที่น่าพอใจค่ะ"
คุณไกรราช
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ตอบข้อสงสัยได้กระจ่าง สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เข้าใจลูกค้า ไม่หงุดหงิด แม้ว่าจะถามเยอะ รวมทั้งช่วยเหลือและช่วยลูกค้าตัดสินใจเป็นอย่างดี มีการ Contact กับลูกค้าสม่ำเสมอ เยี่ยมมากๆ ครับ"
คุณกนกทิพย์
"คุณ Chollada คุณชลดา (ออย) ให้บริการเป็นกันเอง อัธยาศัยดี พูดจาเพราะ บริการประทับใจ รวดเร็วให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน จัดเตียมเอกสารให้อย่างรวดเร็ว"
คุณนฤดล
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายดีมาก เมื่อมีข้อสงสัยตรงไหนหากสอบถามไปแล้ว ได้รับ Feedback รวดเร็ว และให้บริการเป็นกันเอง ข้อมูลที่ได้ก็น่าเชื่อถือ"
คุณเกตน์สิรี
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ใส่ใจลูกค้า บริการรวดเร็ว รายละเอียดครบถ้วน ตอบคำถามได้ตรงจุด เอาใจใส่ ค่อนข้างดี ให้บริการด้านสินเชื่อดี "
คุณจิรฐา
"คุณ คุณฮาซามา ให้บริการดีมากรวดเร็ว สอบถามรายละเอียดแล้วสามารถตอบได้ทันที ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ครบถ้วน ให้บริการเป็นกันเอง โดยสามารถปรึกษาเรื่องอื่นๆได้ เช่น การต่อเติม การติดอุปกรณ์เพิ่มเติม การกู้ธนาคาร ฯลฯ ในด้านการแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับงาน โดยรวมการบริการดีมากและน่าประทับใจมากค่ะ"
คุณวิภาพร
"คุณ คุณอนุสรา (เค้ง) เป็นพนังงานที่ดูลูกค้าผู้ให้เช่าดีค่ะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ มีความรับผิดชอบหน้าที่ดี โดยรวมๆดีมากค่ะ"
คุณพิชัย
"คุณ คุณอนุสรา ทำหน้าที่ได้ดี ทำงานและประสานงานต่างๆเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว พบว่ามีความสามารถและพัฒนาศักยภาพการทำงานได้ดีมาก สามารถแก้ปัญหา ทำความเข้าใจข้อระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า (กรณีของผม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เข้าใจความต้องการลูกค้าเป็นอย่างดี ขอชื่นชม"
คุณบุบผา
"คุณ คุณอนุสรา อัธยาศํยดี เอาใจใส่ติดตามงานให้ลูกค้าดีมาก ให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความกระตือรือร้นในการประสานงานและหาลูกค้า"
คุณกนิษฐา
"คุณ Chollada คุณชลดา (ออย) ให้บริการรวดเร็ว และเป็นกันเอง ให้บริการน่าเชื่อถือ พูดจาไพเราะ ติดตามเอกสารรวดเร็ว เข้าใจง่ายค่ะ อัธยาศัยดี"
คุณณฐินี
"คุณ คุณอนุสรา โดยรวมดี รู้รายละเอียดของงานเป็นอย่างดี เข้าใจ บริการดี พูดจาสุภาพไพเราะ และเป็นกันเอง "
คุณชารีดา
"คุณ Tippawan คุณทิพย์วรรณ ให้บริการดีและรวดเร็ว เอาใจใส่ และให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการ "
คุณโสภณ
"คุณ คุณอนุสรา น้องน่ารักมาก การพูดจาดี มารยาทดี แนะนำดี และที่สำคัญน่ารักและสวยมากครับ ขอบคุณครับ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี"
คุณวสุ
"คุณ คุณอนุสรา สุภาพ เป็นมืออาชีพดีครับ บริการดีมาก คล่องดีครับ พูดจาสุภาพเรียบร้อย แก้ปัญหาต่างๆได้ดี"
Ms. Hui
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สะดวกรวดเร็ว ประสานงานได้ดี มีความกระตือรือร้น บริการเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ติดต่อได้ง่าย ให้ข้อมูลชัดเจน แจ้งรายละเอียดทุกจุด มีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ มีความเตรียมพร้อมด้านข้อมูลและเอกสาร"
คุณนล
"คุณ Lucksapron คุณอรษา (เล็ก) มีความเป็นมืออาชีพมาก พูดจาสุภาพเรียบร้อย ให้ข้อมูลแม่นยำครบถ้วน ยินดีที่จะอำนวยความสะดวก เช่น มีอุปกรณ์บางอย่างในห้องพักชำรุด คุณเล็กก็ยินดีจะช่วยไปหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ ผมรู้สึกสบายใจที่คุณเล็กเป็น Agent สำหรับการเช่าครั้งนี้"
คุณนันทพร
"คุณ Lucksapron คุณอรษา สุภาพ มีความเป็นกันเอง ทำงานเป็นระบบระเรียบ รวดเร็ว มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ พนักงานมีความรู้ในสายงานดี และให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและถูกต้อง"
คุณธนากร
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ใจเย็นสามารถรอการตอบกลับของลูกค้าได้ดี ตามงานและประสานงานระหว่างเจ้าของห้องกับผู้เช่าได้รวดเร็ว ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี"
Mr. Tan
"คุณ Lucksapron Khun Orasa, She is patient and always answers to all my questions. Good customer service and always smiling. She is very detail in her work. She is never late for appointment, always reach early she is very understanding about the customer requirement."
Mr. Bin
"คุณ Lucksapron Khun Orasa, very kind. Good communication I like her very much also very professional. She will be excellent salesperson."
คุณชฎาพร
"คุณ Chollada คุณชลดา บริการดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม พูดจากับลูกค้าดี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดี ทำให้ลูกค้า มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น"
คุณอารดา
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้บริการน่าเชื่อถือ สามารถทำให้ตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้น มีการบริการอย่างเป็นกันเองค่ะ บริการอย่างรวดเร็ว ตามเรื่องให้ตลอดค่ะ"
คุณจิตริน
"คุณ คุณกุญ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นมืออาชีพ รู้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นตัวแทนเป็นอย่างดี ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้าตรงไปตรงมา บริการรวดเร็วเป็นกันเอง"
คุณสุชาดา
"คุณ Khun Kun is a very professional and responsible property consultant. She is always highly courteous, friendly but also responsive. Strong follow up and highly diligent hardworking excellent customer focus "
คุณภัทรวรรณ
"คุณ คุณฮาซามา ให้บริการดี แนะนำและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า มีการติดตามผลหลังจากที่เข้ามาดูโครงการ แจ้งความคืบหน้า ตอบคำถามได้ดีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งห้อง"
คุณนรานุช
"คุณ คุณอนุสรา ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก ถือว่าเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมาก ดำเนินการทุกสิ่งเรียบร้อย Efficiency สูง, อัธยาศัยดี, มีข้อมูลครบถ้วน คุยแล้วสบายใจค่ะ"
คุณ วิชาญ
"คุณ Natchaya คุณณัฐชยา(ซัง) อัธยาศัยดีมาก ภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ ติดตามลูกค้าและทำงานรวบรัดดี รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ไม่ทำให้ต้องอารมณ์เสีย ต่อไปคงจะได้ติดต่อกันอีกครั้งครับ"
Mr. Bruce
"คุณ Natchaya Khun Sang was very helpful, very nice, good attitude."
คุณจิรสุดา
"คุณ Tippawan คุณทิพย์วรรณ ให้บริการดีมากค่ะ เป็นกันเองกับลูกค้า ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ทุกอย่างและรวดเร็วสามารถให้คำปรึกษาได้ในหลายๆเรื่อง หาทางออกที่ดีที่สุดให้ลูกค้า "
คุณธนัท
"คุณ Lucksapron คุณอรษา บริการเป็นกันเอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าห้องและไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเวลาพาชมห้องต่างๆที่ต้องเช่า"
Mr. Kent
"คุณ Lucksapron Khun Orasa was excellent. She took a lot of time with me to show many different units and make sure I got one that best suited my needs. She also helped me negotiate and went the Extra mile by helping me start TV/Internet service with True. "
Mr. Shuya
"คุณ Lucksapron Khun Orasa, thank you for your help. Thank you for responding to being on your holiday."
คุณวาทินี
"คุณ Lucksapron คุณอรษา การบริการของน้องรวดเร็ว และไม่มีความผิดผลาด สามารถทำหน้าที่ Agent ระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารไม่ผิดผลาด เอกสารไม่มีผิดผลาด"
Mr. David
"คุณ Lucksapron คุณอรษา, รู้สึก Happy กับการบริการของน้อง ในภาพรวมทั้งหมด ไม่มีความผิดผลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลานัดหรือเอกสารทั้งหมดถูกต้อง อีกประเด็นหนึ่งคือ น้องมีอัธยาศัยที่ดี พูดเพราะสุภาพเรียบร้อย"
คุณอัตทกร
"คุณ คุณอนุสรา มีความรับผิดชอบ ประสานงานได้ดีมากค่ะ วันหยุดก็มีความติดต่อประสานงานตลอด เข้าใจงาน สุภาพ เรียบร้อยค่ะ"
คุณวีระพัฒน์
"คุณ คุณอนุสรา ดูแลเอาใจใส่ดี ติดต่อตามงานต่อเนื่อง บริการเอาใจใส่เป็นอย่างดี พูดจาสุขภาพไพเราะ เรียบร้อยเป็นมืออาชีพมากคับ"
คุณสุภาพร
"คุณ Chollada คุณชลดา การให้ข้อมูลได้ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ ให้บริการเป็นกันเอง ให้บริการข้อมูลที่น่าเชื่อถือละเอียด มีอัธยาศัยดี"
คุณเอกราช
"คุณ Khun Anusara very professional and completed I am very impressed with Khun Anusara’s performance and reliable."
คุณจารุวรรณ
"คุณ คุณเตชนินท์ ให้บริการการดี ช่วยตอบปัญหาทุกความสงสัย ช่วยประสานงานกับตัวโครงงานได้ดีมาก"
นางสาวอาลดา
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) ภาพรวมแล้วสุภาพเรียบร้อย แต่งกายเหมาะสุภาพ ให้ข้อมูลครบถ้วน ช่วยเหลือประสานงานในด้านต่างๆดีมาก เป็นกันเองสนิทสนมเหมือนพี่เหมือนน้อง บริการรวดเร็วดี รักษาภาพลักษณ์ของบริษัทที่เป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี"
คุณณัฎฐนิชา
"คุณ Chollada คุณชลดา (ออย) อัธยาศัยดี บริการดี เอาใจใส่ลูกค้า ช่วยเหลือและแนะนำในเรื่องต่างๆที่สอบถามดีมาก เข้าใจง่าย ให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า ประทับใจมากค่ะ"
คุณอรพรรณ
"คุณ Chollada คุณชลดา พนักงานขายดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ บริการที่น่าประทับใจ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ตรงไปตรงมา"
คุณสุภัทสร
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ เอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น ให้บริการเป็นกันเอง ดูแล เทคแคร์ดีมาก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทุกครั้งที่บริการจะไม่มีความเครียด"
คุณมุทิตา
"คุณ Lucksapron คุณอรษา (เล็ก) มีการติดต่อตอบกลับและติดตามงานอย่างรวดเร็ว ช่วยประสานงานทำให้งานราบรื่นดีมาก มารยาทการดูแลลูกค้าของคุณเล็กดิฉันประทับใจค่ะ แต่อยากให้เพิ่มตรงสัญญาเช่าห้องในตอนการคืนห้องให้อยู่ในระบบเดิมอย่างที่ตอนส่งมอบ"
คุณวรัชญ์
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ให้ข้อมูลได้ดี รู้จักห้องหลายห้องอย่างดี ทำงานเร็วดี ให้บริการเป็นกันเองดี มีความอดทนสูง มีการสอบถามลูกค้าว่าอยากได้ห้องแบบไหนแล้วแนะนำห้องที่ตรงตามที่ต้องการได้"
คุณพฤกษ์
"คุณ Lucksapron คุณอรษา บริการดีใส่ใจลูกค้า มาตามนัดและตอบ E-mail ดี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน ดำเนินการฉับไว ช่วยเหลือช่วงที่ช่างเข้ามาปรับห้องเพราะเจ้าของห้องไม่อยู่ ทำให้ทำห้องเสร็จทันส่งให้ผู้เช่า "
คุณยอดขวัญ
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้บริการด้วยความรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วน และเป็นกันเองดีมากๆค่ะ และให้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อได้เป็นอย่างดี"
คุณวาสนา
"คุณ Chollada จากที่ได้ติดต่อซื้ออาคารชุดตั้งแต่วันแรก ปรากฏว่า คุณชลดา (ออย) ฝ่ายขายเป็นพนักงานที่น่ารักมากๆค่ะ ช่วยแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับห้องชุดสามารถแนะนำและอธิบายได้ชัดเจนค่ะ ไปขอคำแนะนำทุกครั้ง หน้าตา ยิ้มแย้ม และเป็นกันเองมากค่ะ และยังประสานงานเรื่องต่างๆได้รวดเร็วไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานค่ะ"
คุณนัยนา
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้ข้อมูลและตอบคำถามได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง และบริการที่ดี สุภาพ ให้ข้อมูลเรื่องธนาคารที่ยื่นเรื่องกู้ได้อย่างดี รวดเร็วและติดตามข้อมูลให้กับลูกค้าได้ดี"
คุณนพรัต
"คุณ คุณอนุสรา พูดจาดี ดูแลเอาใจใส่มีมารตฐานดี ติดตามงานได้ตรงเวลาและครบถ้วน รวดเร็ว ให้ความรู้สึกสบายใจในการเป็นลูกค้า และเชื่อมั่นว่าจะดูแลลูกค้าและรับฟังข้อเสนอแนะหากมีขึ้นในอนาคต"
คุณวรนาถ
"คุณ คุณอนุสรา พูดจาชัดเจน ทำให้เข้าใจดี อธิบายหน้าที่ของตนเอง จัดเตรียมเอกสารเรียบร้อย เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆดี การแต่งกายดี"
คุณอานันท์
"คุณ คุณอนุสรา สุภาพ ให้ข้อมูลได้ครบ ทำการคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ให้เช่าได้ดี "
คุณยุพรลักษณ์
"คุณ คุณอนุสรา ให้ข้อมูลในการหาผู้เช่า ตลอดจนการดูแลและบริการให้ผู้ให้เช่าดีฟังพอใจ"
Mr. Choong
"คุณ Khun Anusara has been very helpful and professionals in her business. We are glad to have her to help us in this deal for rent."
คุณ วุฒิชัย
"คุณ Amonrat คุณอมรรัตน์ พนักงานมีการให้บริการที่ดีมาก สามารถช่วยเหลือและตอบข้อติกถามได้ถูกต้อง มีการเจรจาที่เป็นกลาง ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย"
คุณพิชญา
"คุณ Amonrat คุณอมรรัตน์ สุภาพ มีความรู้และประสบการณ์ดี สามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี ติดตามและคอย Update ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมืออาชีพไว้วางใจได้ มีการเตรียมพร้อมในด้านเอกสาร และกระบวนการการทำนิติกรรม เป็นอย่างดี"
คุณสุดธิดา
"คุณ Amonrat คุณอมรรัตน์ มีความรอบรู้ นำเสนอในพื้นที่ที่หลากหลาย คุยง่าย มีความพร้อมในการให้ข้อมูลและขั้นตอนการโอน "
นางสาวอุไรวรรณ
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้การบริการดูแลเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำในการซื้อขายเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลในการบริการติดต่อทางธนาคารเป็นอย่างดีและให้แจ้งข้อมูลชัดเจนให้ครบถ้วนจะได้ดำเนินการถูก"
คุณอุษารัตน์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลครบถ้วน น่าเชื่อถือ รวดเร็ว เป็นกันเอง อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีเยี่ยม พี่แกะ คอยแนะนำโปรโมชั่น ติดต่อประสานงาน ใส่ใจลูกค้า คอยแนะนำสิทธิประโยชน์ดีๆ นำเสนอให้เป็นอย่างดีมากค่ะ โดยรวมแล้ว ประทับใจ"
คุณอธิกานต์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) พูดจาดี รวดเร็ว คอยติดตามเรื่องให้ตลอด แนะนำโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ ติดต่อประสานงาน ใส่ใจลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาดูโครงการ"
คุณศิรวดี
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) ติดตามลูกค้าดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน บริการดี รวดเร็วมากค่ะ ในเรื่องเอกสารและการบริการดีมากค่ะ ให้ข้อมูลละเอียดครบถ้วน ติดตามเอกสารได้ไวรวดเร็วมาก ประทับใจมากค่ะ"
คุณสุกฤษฎ์
"คุณ Pitsinee Khun Boontiwa was the salesperson very kind and friendly. The service is very good. I appreciate the punctuality of the salesperson. The salesperson is also very sweet and caring. The salesperson is also very detailed oriented. Also, the salesperson is very helpful. "
คุณสุทธาทิพย์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลด้านโครงการดี ให้ข้อมูลด้านสินเชือดี ให้ข้อมูลเรื่องทั่วไปในการซื้อคอนโดได้ดี มี Service mind ดี มีการทำงานนอกเวลางานดี มีความรวดเร็วในการทำงานดี อำนวยความสะดวกดี"
คุณชาญกฤษณ์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง ติอต่อสะดวกและได้เกือบทุกเวลา ทำให้การประสานงานทำได้รวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลที่ได้รับไม่มีข้อผิดเพี้ยนจากที่ได้แจ้งล่วงหน้า พอใจในระดับดี"
คุณศิวัช
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้บริการเป็นกันเอง อธิบายละเอียดให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน"
Mr. Brian
"คุณ Kanjana Khun Kanjana is reliable, fast and friendly. We have had no problems and we recommend Acute Realty."
Mrs. Fabienne
"คุณ Kanjana I’m very pleasure of the services of Acute Realty. Khun Kanjana is very efficient and effective, working with organization and professional. She understands the needs of her customers and is available for them with her very good English and the way she works she builds good contact with her customers in a truthful atmosphere. "
คุณพัชรภรณ์
"คุณ คุณอนุสรา ดูแลทุกอย่างดีมากคะ แนะนำทุกอย่างเป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆค่ะ"
Mr. Thampratheep
"คุณ Khun Anusara, perfect good easy to work with the staff. Please and help a lot in all the work with owner."
คุณมนต์ชัย
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้บริการตรงกับความต้องการ มีความรู้ ประทับใจในการบริการของพนักงานมาก มีจิตการให้บริการที่ดีมาก"
คุณภาวิณี
"คุณ คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายที่ดูแล เอาใจใส่ลูกค้าดีมาก มีการบริการที่รวดเร็ว คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น มีความสุภาพ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า"
คุณนวรัตน์
"คุณ คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายที่บริการดีทั้งตอนขายและหลังจากส่งมอบห้องให้แล้ว ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วดี ติดตามดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีพร้อมให้คำแนะนำตลอดทั้งก่อนขายและหลังขาย"
คุณชัชฎา
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา มีการบริการที่ดี ติดตามลูกค้าได้ดี แจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าได้ดี มีความใส่ใจในลูกค้า มีการตอบรับดูแลได้ดี มีมิตรภาพที่ดีต่อลูกค้า ให้คำแนะนำ ชี้แจ้งได้ดี"
คุณกาญจนา
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลเรื่องคอนโดได้ชัดเจน ติดต่อประสานงานกับฝ่านอื่นๆได้ดี ทั้งเรื่องเอกสารการกู้ หรือเรื่องการผ่อนชำระต่างๆ พูดจาสุภาพน่ารักเป็นกันเอง มีมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถช่วยหาข้อมูลให้ได้ บริการดี มีมารยาทต่อลูกค้าทุกคน"
คุณณัฐวัฒน์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) เป็นพนักงานที่มีความเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดี เนื่องจากผมเป็นเคสที่มีปํญหา จึงทำให้ต้องรบกวนคุณเจี๊ยบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีเสนอมา ผมจึงรู้สึกประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดี"
คุณดารานันท์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา เป็นพนักงานขายพูดจาดี ให้ข้อมูลได้รวดเร็ว มีความเข้าใจ ใส่ใจลูกบ้านตลอด เวลามีประชุมก็แจ้ง รวมถึงเวลาปกติที่เจอก็มีการทักทายดี"
คุณบุญญฤทธิ์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) พนักงานขายเป็นกันเอง สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามและการให้บริการต่างๆรวดเร็วและเป็นกันเองมาก ให้ความสะดวกทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อย"
คุณธีรศักดิ์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ ติดต่อสะดวก เอาใจใส่ดี ตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆได้ดี ให้ข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วน"
คุณเสาวนีย์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา ให้คำปรึกษาแนะนำเข้าใจง่าย รวดเร็ว เอกสารเรียบร้อย การพูดจาไพเราะ พูดคุยเป็นกันเอง บุคลิกดี ติดตามเอกสารดี เร็ว คอยตามผล แจ้งผล เป็นระยะไม่ขาดการติดต่อ ให้ข้อมูลตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ"
คุณอาทิตย์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา สุภาพ แจ้งรายละเอียดและการบริการโดยดี และอำนวยความสะดวกในการซื้อขายติดต่อทางสินเชื่อรวดเร็ว โดยรวมได้รับการบริการที่ดีกับทางพนักงานขาย"
คุณกุลภัสสร
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา ให้บริการเป็นกันเอง ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการได้ครบถ้วน ไม่บีบหรือเชียร์มากเกินไป จึงทำให้ลูกค้ามีความสบายใจมาก เวลาได้รับการบริการ"
คุณพนมพร
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญา เป็นพนักงานมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ข้อมูลได้ดี มีการติดตามลูกค้าดี และช่วยประสานงานให้กับลูกค้าดี"
คุณธนัญชัย
"คุณ คุณอนุสรา มีความรู้ความสามารถในอาชีพดีมาก ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่เจ้าของห้องได้ดี"
คุณสถิตย์
"คุณ Sukanya คุณสุกัญญาสุภาพ ตรงเวลา ติดตามผลลูกค้าดีมากครับ มีความรวดเร็วในการรับลูกค้าเมื่อมาถึงหน้างาน ไม่ขัดข้องถ้าลูกค้าต้องการดูห้องหลายๆห้อง แต่งตัวสุภาพมีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบดีมากครับ"
คุณปิติพันธ์
"คุณ Chollada คุณชลดา การให้คำปรึกษาการขายมีความใส่ใจ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สามารถปรึกษา แนะนำ อย่างตรงไปตรงมา มีการอัพเดทราคา โปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง มีการใส่ใจลูกค้าดี แต่การดำเนินการบางอย่างอาจช้าเกินไป"
คุณฐานิศา
"คุณ Chollada คุณชลดา ให้ข้อมูลได้ดี มีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี ติดตามและแจ้งผลรวดเร็วดีมาก ให้คำแนะนำเกี่ยวการกู้เอกสารกับธนาคารเป็นอย่างดี ให้ส่วนลดและโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถจะตัดสินใจในการซื้อได้เป็นอย่างดี "
คุณชยามา
"คุณ Chollada คุณชลดา (ออย) ให้ข้อมูลได้ละเอียดทั้งเรื่องของโครงการและส่วนอื่นๆที่สอบถาม ติดตามอัพเดทข้อมูลตลอด ตอบคำถามและข้อสงสัยได้รวดเร็ว และเป็นกันเองมาก "
คุณเกรียงไกร
"คุณ Chollada คุณชลลดา (ออย) ในด้านของข้อมูล น่าเชื่อถือ ดีเยียม ในด้านการบริการ ดีมากทั้งก่อนและหลังการขาย และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ดี สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การบริการประทับใจมาก ติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเป็นกันเอง ดีเยี่ยม "
คุณประมาณฑ์
"คุณ Chollada จากที่ได้ติดต่อซื้อขายอาคารชุดกับคุณชลลดา (ออย) ปรากฏว่า เป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีมาก ช่วยติดต่อในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างผู้จะซื้อกับทางธนาคารและอื่นๆ ให้คำแนะนำเรื่องการตกแต่งและอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้น "
คุณวิวัฒน์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) การบริการเป็นกันเอง การนำเสนอการขายห้องชุด นำเสนอโปรโมชั่น ให้ความเข้าใจในรูปแบบของห้องชุดในส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี การนำเสนอสื่อและรูปแบบการขาย และการบริการของพนักงานและบริษัท ให้การบริการเป็นอย่างดี สร้างแรงจูงใจในการซื้อ โดยรวมพึงพอใจอย่างมาก "
คุณเพ็ญพักตร์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก สุภาพทั้งบริการ และการแต่งกาย ให้บริการด้วยข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถถามตอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนทุกคำถาม ให้คำปรึกษาได้ตลอดทุกคำถาม ให้บริการเป็นกันเอง ติดตามดูแลตลอด ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดี ภาพรวมของบริษัทเป็นทีมเวิร์คได้ดี มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ "
คุณธีรวินท์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) เป็นพนักงานที่มีอัธยาศัยดี สามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้ดี มีความกระตือรือร้นในการติดต่อลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าอย่างดี "
คุณสิรยา
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) บริการดี เป็นกันเอง แนะนำดี อัธยาศัยดี น่ารัก อารมณ์ดี ใจเย็น ให้ความร่วมมือในการติดต่อดีมาก ประสานงานและตอบคำถามต่างๆได้ดี คำพูดตรงกับที่ทำงานตรงเวลาตามนัดตลอดค่ะ "
คุณอัศมาพร
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก ให้บริการน่าเชื่อถือมาก ข้อมูลทุกครั้งที่ได้มา ทำให้ตัดสินใจในการซื้อคอนโดกับโครงการนี้ ให้บริการวดเร็วมากค่ะ ไม่ว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อโครงการหรือตัดสินใจซื้อโครงการ พอย้ายเข้ามาอยู่ยอมรับ Sale ที่นี่ให้บริการดีเยี่ยม ให้บริการข้อมูลเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว "
ว่าที่ร้อยตรี พงศกร
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลตามที่ต้องการ ครบถ้วน เข้าใจง่าย ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็วพอสมควร มีการแจ้งเรื่องไฟแนนซ์สม่ำเสมอ การบริการดีเป็นกันเอง มีการยินดีคุยและตอบคำถาม "
คุณภควดี
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้บริการดี ให้ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน Good service mind ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่อึดอัดค่ะและไม่ลังเลที่จะถามคำถาม ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาและเซลส์ตอบกลับทันที ข้อมูลน่าเชื่อถือ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนค่ะ "
คุณมะลิวรรณ
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก บริการดี ใส่ใจลูกค้าและสะดวกรวดเร็ว มีความใส่ใจในตัวลูกค้า ให้บริการดี สอบถามได้ทุกเรื่อง สะดวกรวดเร็ว กระตือรือร้นในการให้บริการตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้ว บริการดีมากค่ะ "
คุณคัชชิดา
"คุณ คุณอนุสรา อธิบายรายละเอียดได้ดี อัธยาศัยดี สุภาพ "
คุณสำเริง
"คุณ คุณอนุสรา ให้ข้อมูลกับลูกค้า ครบถ้วนดี มารยาทดี สุภาพ และให้เกียรติกับลูกค้าดี อธิบายและเพิ่มเติมสัญญาครบถ้วนครับ "
คุณอธิวัฒน์
"คุณ คุณอนุสรา บริการดีมากครับ ใส่ใจตามงานตลอด นิสัยน่ารัก สวยด้วย พูดจาไพเราะ "
คุณจุฑาภรณ์
"คุณ คุณเกวลิน (กิ๊ว) เป็นกันเอง บริการดีมากทำให้รู้สึกอยากติดต่ออีก ประทับใจมาก ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรวดเร็วมาก ในส่วนของบริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ น่าเชื่อถือ ทำงานเป็นระบบแบบแผน "
Khun Wonjong
"คุณ Lucksapron Khun Orasa was friendly service, reliable and fast responsive service. She was very kind. I cannot speak in Thai and English is not good too but she told me with patience I made a contact without much inconvenience. After contact, she gives me some information about condo and very kindly response to my question. "
กษิพัส
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ให้บริการดีมาก ทำงานเร็ว ตอบรับโทรศัพท์และไลน์ เร็วเสมอ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือครบถ้วน อธิบายเข้าใจง่าย พูดคุยสุภาพและเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งกับผู้เช่าและผู้ให้เช่า เมื่อทางผู้เช่าขาดเหลืออะไร ก็มีน้ำใจเป็นธุระจัดหาให้ค่ะ"
คุณ นงลักษณ์
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ใส่ใจลูกค้าดีมาก ให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ลูกค้าอยากทราบได้ดีมาก ติดต่อสื่อสาร สุภาพมาก ตรงต่อเวลา ในการนัดเจรจาทุกครั้ง มีความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันกับลูกค้าได้ดี ในกรณีที่ลูกค้าสงสัย"
คุณจุไรรัตน์
"คุณ คุณอนุสรา เป็นคนน่ารักมาก Active อัธยาศัยดีมาก และดิฉันได้รับความสะดวกในการบริการจากคุณอนุสราเป็นอย่างดีและสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้รวดเร็ว ทุกอย่างราบรื่นดีมากค่ะ"
คุณขวัญจิตร
"คุณ Chollada จากการได้ติดต่องาน คุณชลดา (ออย) เป็นคนอัธยาศัยดี บุคคลิกดี ทั้งการพูด การบริการ ดูเอาใจใส่เรา ให้ความสำคัญกับลูกค้า และการให้บริการข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายค่ะ คอยตามผลประสานงานให้อย่างดีค่ะ ความเป็นกันเองกับลูกค้าเหมือนประหนึ่งญาติพี่น้องค่ะ ประทับใจค่ะ "
คุณพิมพัชรี
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) พนักงานขายให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำงานอย่างรวดเร็วและให้บริการอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งให้การช่วยเหลือตลอดเวลาในการขาย และรับโอน รวมถึงภายหลังขายเป็นอย่างดี"
คุณประเสริฐ
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก ให้ข้อมูลครบ สอบถามได้ไม่มีปัญหา บริการเป็นกันเอง ให้คำปรึกษาได้ดี สอบถามได้ทุกเรื่อง แนะนำดีมากๆ"
คุณณัฐวัฒน์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็วทันใจ มีความเป็นกันเอง ร่าเริง คุยด้วยแล้วรู้สึกดี ยิ้มแย่มแจ่มใส"
คุณพงศ์ศักดิ์
"คุณ คุณฮาซามา (แกะ) มีอัธยาศัย ให้การต้อนรับ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีศักยภาพสำหรับงานขายสูงมาก สามารถให้ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือทุกแง่มุม มีความรวดเร็วทันใจ และมีความเป็นกันเองกับลูกค้าเหมือนเป็นครอบครัว"
คุณจิราภา
"คุณ คุณกุญ บริการรวดเร็ว ให้คำปรึกษา และปรสานงานได้ดีมาก ประทับใจในความอดทนกับความต้องการของครอบครัวเรา สำหรับบริษัท ติดต่อยาก แต่ประสานงานได้ดี โดยรวมดี"
Mr. Graham
"คุณ Ms. Kun Bunnag has unique style, very gracious manner makes everyone feel warm and welcome. She is ability to get anything done is just amazing to me. For Acute Realty is professional and grate company. "
คุณชวเนติ
"คุณ Khun Kun has been very helpful and very professional from start to finished processed. Her service has met all requirements. I will definitely recommend her to other clients. "
คุณตรียาภรณ์
"คุณ คุณอนุสรา บริการดี มีการ update ตลอด พูดจาดี และทำสัญญาเรียบร้อย ถ้ามีการปล่อยเช่าอีกจะว่าจ้างบริษัทเป็นผู้ประสาน "
คุณชาลิสา
"คุณ คุณอนุสรา ดูแลและแนะนำลูกค้าได้ดีมาก พูดจาสุภาพเรียบร้อย แนะนำข้อมูลได้ดี ส่งสัญญาให้อ่านก่อนล่วงหน้า ทำให้ใช้เวลาในการเซ็นเอกสารรวดเร็วขึ้น "
Mr. Lai
"คุณ Ms. Anusara is great, polite, pretty, good recommendation, good knowledge about premises of property project. Take very good care of customer needs. "
คุณชุติพล
"คุณ ประทับใจในการให้บริการของคุณอนุสราที่ช่วยหาผู้เช่า คุณอนุสรามีความกระตือรือร้นและรักษาผลประโยชน์ให้เจ้าของห้องด้วยโดยไม่คำนึงถึงแต่การปล่อยห้องอย่างเดียวโดยไม่สนราคา สำหรับบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ รายละเอียดสัญญาครอบคลุมมาก ทำให้รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดี และเป็นธรรม มีความชัดเจนครอบคลุม "
คุณมาลัย
"คุณ คุณอนุสรา ยิ้มแย้มแจ่มใส ติดตามงานดี มีความรับผิดชอบ กระตือตือร้นในการติดตามลูกค้าดีมาก "
คุณกฤตกา
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค มีความเป็นกันเอง และให้ข้อมูลชัดเจนทำให้รู้สึกเกิดความไว้วางใจ ทั้งในสถานภาพตัวแทนและเพื่อนคิด ใช้บริการ แอคคิวท์ เรียลตี้ มาตลอดหลายปีเพราะได้ความรู้สึกนี้ บริการดีค่ะ ประทับใจ "
คุณพีระพงศ์
"คุณ คุณอนุสรา มีอัธยาศัยดี ติดต่องานรวดเร็ว พูดจาไพเราะ ติดต่อประสานงานด้วยสะดวก พร้อมทั้ง Support ข้อมูลที่เรียกขอไปให้อย่างเรียบร้อย สำหรับบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดูจากเอกสารสัญญา ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวบริษัทในระดับหนึ่งและไว้วางใจในการที่จะใช้บริการบริษัทต่อไปอีกหากมีโอกาส "
Mr. Adled
"คุณ Ms. Anusara is professional and efficient, helped me to look at units in a condominium and find the right one for me. Punctual and polite. "
Mr. Kim
"คุณ Ms. Anusara is so many kindly and very hard works. She is nice office woman. Acute Realty is so much kind and always cleans. I think that very nice company. "
คุณสุชาดา
"คุณ Lucksapron คุณอรษา พูดจาไพเราะ สุภาพ ให้การบริการดี ติดต่อประสานงานเป็นกันเอง ติดตามงานดี ติดต่อประสานงานได้ง่าย มีข้อสงสัยต่างๆก็ให้คำตอบได้รวดเร็ว ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าได้ดี "
คุณนงลักษณ์
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ให้คำแนะนำดีมาก สำหรับลูกค้าที่ไม่มีประสบการณ์ สนใจติดตามดี ติดต่อง่ายมาก อดทนรอลูกค้าจนค่ำ ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้ม "
Mr. Momoyo
"คุณ Lucksapron Ms. Orasa is very friendly and open minded, so I could ask her anything, very helpful, really appreciate her kindness. Thank you so much."
คุณชนะพันธุ์
"คุณ Lucksapron คุณอรสาอำนวยความสะดวกอย่างมาก สามารถติดต่องานได้สะดวกทุกเวลา จนเหมือนกับว่าผู้ขายไม่ต้องออกแรงอะไรเลย ใช้เวลาในการโอนที่กรมที่ดินไม่เกิน 40 นาที ในส่วนของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เอกสารสัญญาทำได้ชัดเจน มีความตรงต่อเวลา และส่งข่าวสารมาเป็นประจำ ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของการซื้อ-ขายอสังหาฯ"
คุณกฤตกา
"คุณ Pattarawat คุณธนิสร อารมณ์ดี ใจเย็น ให้ความร่วมมือในการติดต่อดีมาก ประสานงานและตอบคำถามต่างๆได้ดี ทำให้เกิดความมั่นใจในการซื้อขายครั้งนี้ "
คุณสมชาย
"คุณ Chanyaphak พอใจกับการทำงานของคุณชัญญาภัคมาก คำพูดตรงกับที่ทำงาน ตรงเวลาตามนัดตลอดมาครับ มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ คล่องแคล่ว ตอบปัญหาในเรื่องที่สงสัยได้ทุกเรื่องครับ"
Mr. Manasukh
"คุณ Chanyaphak Ms. Chanyapak (Lukchin) was always prompt to answer the calls and any question we had. She was knowledgeable, knew all the procedures and made the process very simple for us. I would highly commend her work and happily recommend other people to her."
คุณพัชรวลัย
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัคมีอัธยาศัยดี พูดจาชัดเจนรู้เรื่อง ขยันตามและต่อเรื่องให้ มีความรู้และความชำนาญเรื่องซื้อ-ขายที่ดิน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้รวดเร็วดีมาก"
Mr. Sunny
"คุณ Chanyaphak Ms. Chanyapak (Lukchin) is High responsibility, Active, Smart, Polite, Beautiful, Good Good Good. For Acute Realty, Popular to the market, Active, Aggressive, Loyalty, Sense, Kind, Cooperate, Feel satisfy, Good!"
คุณวาณิช
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา มีปฏิกริยาตอบรับที่ดี เก็บข้อมูลดี ไม่ถามคำถามเดิมๆแบบเอเจนซี่อื่นๆที่เคยติดต่อด้วย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน "
คุณอรฉัตร
"คุณ Lucksapron คุณอรสา เข้ามาดูแลแทนเซลส์ที่ลาออกไป ซึ่งอยู่ในช่วงโอนคอนโด แต่ก็ดูแลติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานได้ดีมากค่ะ "
Ms. Sasiwimon
"คุณ Khun Benjaporn is a very professional to work with. She is very focused on proud excellent service. She is very polite and honest. She represents your company very well."
คุณพัชรณัฐ
"คุณ คุณอนุสรา ดีเยี่ยม มีความใส่ใจรายละเอียดและให้ข้อมูล การประสานงานทำได้ดีและรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการตกลงกับลูกค้าได้ดี ภาพรวมของบริษัท ดีเยี่ยม แต่แนะนำสำหรับการเปลี่ยนตัวพนักงาน จากคนเดิมเป็นคนใหม่ ได้ติดต่อพนักงานคนเก่าไว้ และพนักงานได้รับเรื่องการฝากเช่า แต่ไม่ได้แจ้งว่าลาออกไปแล้ว"
คุณพันทิพา
"คุณ คุณอนุสรา บริการประทับใจครับ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ให้บริการและมีระบบติดตาม ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นอย่างดี"
คุณแจ่มจรัส
"คุณ คุณอนุสรา การบริการถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ให้ความเอาใจใส่ในคำถามลูกค้า และให้คำตอบที่ลุกค้าเข้าใจ ไม่สับสน และแนะนำว่าคำถามที่ลูกค้าถามไป ว่าดีหรือไม่ดี"
Mr. Rudolf
"คุณ Ms. Anusara , Even if very busy, always nice and competent."
คุณสุนทรี
"คุณ Lucksapron คุณอรษา ให้ความสนใจ และกระตือรือร้นมาก และบริการดี ในส่วนของภาพรวมบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ นั้นทุกอย่างดี"
คุณวินีตา
"คุณ คุณกรพินธุ์ ดีค่ะ บริการดี ให้คำแนะนำต่างๆดีค่ะ ภาพรวมของบริษัท เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ภาพรวมดูดี เอกสารดูดี"
Ms. Pei
"คุณ Khun Korapin is very sufficient, on schedule, Meet our requirement, Professional. Thanks! For Acute Realty is Professional at sale."
คุณอนพัทย์
"คุณ คุณอนุสรา ขยัน และติดตามเรื่องให้ลูกค้าดีมาก ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ดีมาก "
คุณพงษ์สวัสดิ์
"คุณ คุณอนุสรา สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มารยาทดีมาก แนะนำลูกค้าดี พาดูชมห้องที่น่าสนใจ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด มีความคล่องแคล่วง ว่องไว เชื่อถือได้ แนะนำดี สุภาพ เรียบร้อย "
คุณณัฎพล
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ ใจเย็น พร้อมให้ความช่วยเหลือ และประสานงานได้อย่างเต็มที่ มีความรวดเร็วในการประสานงาน สามารถอธิบายให้ผู้เช่า และผู้ให้เช่า เข้าใจตรงกันได้เป็นอย่างดี ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี "
คุณศิริลัคน์
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา ดีค่ะ แนะนำลูกค้าได้ดี สุภาพ เรียบร้อย เทคแคร์ลูกค้าได้ดี ทำงานไว พูดภาษาอังกฤษได้ดีค่ะ "
Mr. Shunsuke
"คุณ Khun Kun is professional sale, nice and best coordination. Thank you for help me. Acute Realty is good, professional company. "
คุณวีรสันต์
"คุณ คุณกุญ สุภาพ พูดจาฉะฉาน ไพเราะ อธิบาย สื่อสารได้อย่างเข้าใจง่าย ประสานงานได้รวดเร็ว เป็นกลางทั้งสองฝั่งครับ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ดี Support เรื่องสัญญาได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ "
นายรังสรรค์
"คุณ คุณธนวรรธน์ มีความเป็นมืออาชีพ และตั้งใจทำงานดี เรียบร้อย บริการดี "
คุณจอมแก้ว
"คุณ Pitsinee ได้ติดต่อไปในวันแรกที่เจอเว็บไซต์ และทาง คุณบุญทิวา ได้ติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และประสิทธิภาพในการทำงานที่มีอย่างสูง สะดวก รวดเร็ว และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วและง่ายขึ้น มีความรู้ครบทุกรายละเอียด และยินดีที่จะประสานงานทุกเมื่อ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด มีการจัดการภาพรวมที่ดี มีการโฆษณา การตลาดและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมาก มีการตลาดหลายช่องทางทำให้ลูกค้าสะดวกต่อการหาข้อมูล "
คุณณาศิส
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา มีความสุภาพ เรียบร้อย มีความใส่ใจจรายละเอียด มีการติดตามงานที่ดี หากพัฒนาเรื่องเทคนิคการเจรจาต่อรองขึ้นจะดีมาก เยี่ยมมาก บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ดูมีความน่าเชื่อถือ มีระบบการทำงานที่เหมาะสม "
คุณอำนาจ
"คุณ คุณกุญ ดูแลดีมากครับ ให้บริการและอำนายความสะดวกอย่างดี ใช้บริการอีกแน่นอน เป็น Professional มากๆ Feedback รวดเร็ว ภาพรวมบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ มีทรัพย์ให้เลือกเยอะใน website อบรมพนักงานได้ดี"
คุณณัชชา
"คุณ Chanyaphak น้องลูกชิ้น ดีทุกอย่าง บริการดี ประสานงานดี บริการหลังการขายดี ให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง สำเร็จลุล่วง เป็นคนดี นิสัยน่ารัก ให้ความรู้ทุกด้านดี จะขอเรียกใช้บริการต่อไป"
Mr. Alistair
"คุณ Kanjana Ms. Kanjana, Seem to be a honest person that tried her best to please. Acute Realty, Reliable Company – Try to please."
คุณจตุพร
"คุณ คุณธนวรรธน์ สุภาพเรียบร้อย ทำงานรวดเร็ว ประสานงานได้ดี ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดูดี มีมาตราฐาน สัญญาเรียบร้อย ตอบได้รวดเร็ว บริการดี "
Ms. Anna
"คุณ Kanjana Khun Kanjana, We would like to rent many more times as well recommend to friend. "
คุณเกศิณี
"คุณ คุณธนวรรธน์ ติดต่องานดีมาก ให้การบริการลูกค้าเป็นอย่างดี ตอบคำถามข้อสงสัยและประสานงานราบรื่นตลอด บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ มีความน่าเชื่อถือ "
คุณวัชรี
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค เป็นมืออาชีพดี ติดตามลูกค้าตลอดเป็นระยะ มีความสนใจ และซื่อสัตย์ในการทำงานสูง รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ที่สำคัญมีความอดทนกับลูกค้า"
คุณสมยศ
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค มีความรู้ดี ให้คำปรึกษาได้ดี รวมทั้งมีการแนะนำและเสนอข้อคิดเห็นดีๆ ติดตามลูกค้าและดูแลลูกค้าดีมีความเป็นมืออาชีพ จัดระเบียบงานได้ดี มีแบบแผนและมาตราฐาน ตรงเวลานัดหมาย ภาพรวมของบริษัทมีความเป็นมืออาชีพดี พนักงานขายทำงานเป็นทีม ช่องทางการโฆษณาหลากหลายมากมาย การตลาดดีพอใช้ ทรัพย์เด่นๆมากมายและหลากหลายดี"
คุณพรรณพิไล
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค ตั้งใจทำงานดี ให้ข้อมูลชัดเจน สุภาพ ใจเย็น ติดตามงาน หาคำตอบ/ทางออกให้ปัญหาที่เกิดระหว่างต่อรองการซื้อขาย ถ้ามีการทำธุรกรรมในคราวหน้าจะเรียกใช้บริการอีก"
คุณประสิทธิ์
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา น่ารัก เป็นกันเอง น่าไว้วางใจ ภาพรวมบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ไว้ใจได้ "
คุณมณีนุช
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา บริการดีค่ะ รวดเร็ว คล่อง บริษัทโดยรวม ดีมาก "
คุณนวณัฐ
"คุณ คุณกุน เป็น Professional staff ประสานงานช่วยเหลือ และแก้ไขสถานการณ์ให้ทั้งสองฝ่ายอย่างลงตัว ทำงานดีมาก มีประสิทธิภาพ เอาใจใส่ ที่สำคัญบุคลิกภาพดีมาก แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัท professional พัฒนาบุคลากรได้ดี ประสานงานดี เป็นที่รู้จักจากเว็บไซต์ "
คุณวันดี
"คุณ สำหรับ คุณกุน First impression ประทับใจมาก ติดต่อรวดเร็ว service ดี ให้คำแนะนำได้ดีมาก ไม่ผิดหวังที่เลือกใช้บริการ เพราะมีความเป็น professional ใจเย็นและควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความเป็นกลางเมื่อเกิดปัญหาและช่วยแก้ไข ได้อย่างแฟร์ทั้ง 2 ฝ่าย ขอบคุณมากนะคะ แอคคิวท์ เรียลตี้ มีทรัพย์สินให้เลือกมากมาย search ง่ายในเว็บไซต์เป็นอันดับต้นๆ "
Mr. Toni
"คุณ Kanjana Nice holiday at Mykonos once again and received some excellent customer service from Miss Kanjana! See you next year."
คุณธนนท
"คุณ Pitsinee คุณบุญทิวา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ควรส่งเสริม บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ให้รักษามาตราฐานไว้และพัฒนา"
คุณวิสันต์
"คุณ คุณพงศ์พจน์ บริการดีมาก ตอบโจทย์ได้ดี เซอร์วิสดีมาก รวดเร็ว ให้ความช่วยเหลืออย่างดี แอคคิวท์ เรียลตี้ มีความเป็นมาตราฐาน มีความน่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา มีข้อมูลประกอบครบถ้วน"
คุณอนุวัฒน์
"คุณ คุณพงศ์พจน์ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจในลูกค้า รวดเร็ว ให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือดี แอคคิวท์ เรียลตี้ มีความน่าเชื่อถือ บริการดี มีมาตราฐาน มีความเป็นธรรม เป็นองค์กรที่มั่นคง"
คุณสุดารัตน์
"คุณ คุณกุน ดีมาก สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ใจเย็น ช่วยเหลืออย่างดี น่ารักมากค่ะ "
Mr. Wilson
"คุณ Chanyaphak Excellent staff Khun Chanyapak (Lukchin) has successfully closed the sale of my house and my wife has signed on the SP contract. Miss Lukchin has been working very hard on my case for many years and has found many clients and gave me very good service, especially in the past two months when I have the legal problem with the House. She has put in so much work and served the customer and I very well. I want to make her feel happy and successful."
คุณบุศราคำ
"คุณ Chanyaphak คุณชัญญาภัค เก่ง ทำงานได้ดี ประสานงานรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการขายให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อัธยาศัยดี อ่อนน้อมถ่อมตน ในการซื้อขายครั้งต่อไป จะใช้บริการแน่นอน"
Tonny
"คุณ Kanjana We are very satisfied with Ms. Kanjana. We can trust her word, and she is always very helpful."
Mr. Boethig
"คุณ Kanjana Khun Kanjana is for us a very friend, correctly women every time. She makes a good work. We wish her all the best for the next year. Our complement, Thanks’ for your help."
Mr. Lennarth
"คุณ Kanjana Ms. Kanjana our salesperson has taken good care and it something had to be done she fixed it fast. We like her and hope to contact her for our next trip to Hua Hin. Second time we had contact with Acute Realty This year and four year ago. We had a pleasant time in an apartment with good comfort."
คุณรจนา
"คุณ คุณมายา บริการดี และให้คำปรึกษาดี เป็นกันเอง สุภาพ หากมีเพื่อนที่ต้องการใช้บริการจะแนะนำ Acute Realty ให้ค่ะ ในส่วนภาพรวมของบริษัท คุณภาพในการบริการดี และเป็นที่น่าเชื่อถือ"
คุณอรแก้ว
"คุณ คุณมายาได้ติดต่อเราตั้งแต่ครั้งแรก ดูแลเรามาดีมาก พาเรามาดูบ้าน จนเราตกลงซื้อ เราคิดว่าถ้ามีเพื่อนอยากได้บ้าน เราจะแนะนำให้คุณมายา ขอบคุณ คุณมายาที่ช่วยแนะนำบ้านหลังนี้ให้"
Mrs. Monica
"คุณ Kanjana I and my hunsband are very happy with the way Ms. Kanjana has handled the rental of apartment 139/80. When there has been a problem, Ms. Kanjana always quickly returned and handled our questions. If in the future we’ll rent the condo we will contact Ms. Kanjana. "
Mr. Heikki
"คุณ Rukchana It is with a great pleasure that we give this letter or appreciation for the service that we received from Khun Rukchana as a representative of Acute Realty. As we moved from Thailand, our condominium became vacant in Grand Langsuan. It happened that Khun Rukchana contacted us as she had a buyer available. She coordinated all the details, starting with the agreement on the price and continuing with the documentation, commitments, clearance of pending payments, matters with the juristic person and bank. All the way Khun Rukchana maintained her very friendly, professional approach, making the deal happen. Further to the coordination related to the transaction – with our bank, the seller and authorities – K. Rukchana helped us in dealings with the Grand Langsuan juristic person, transfer of electricity supply. She also helped us in disposing our furniture and goods that we did not want to move. With her support the whole process, from first contact to closing the transaction, was smooth and easy, with a person we knew we can trust. We can sincerely state that in the process K. Rukchana has played a key role. I would warmly recommend Khun Rukchana for anyone needs services of a real estate agent."
Ms. Monika
"คุณ Khun Phatcharos is very friendly, competent and fast in response. Nice to be accompanied by her. Acute Realty is good service, fast response, good trend, Professional"
คุณ รักวิทย์
"คุณ คุณกุน (พัชร์รส) บริการดี รวดเร็ว ทำงานแบบมืออาชีพ ประทับใจการทำงานมากครับ ช่วยเหลือ แนะนำให้ทั้งปล่อยเช่าทรัพย์สินและแนะนำการซื้อขายได้อย่างดี ประทับใจมากครับ Acute Realty อบรมพนักงานขายได้เป็นอย่างดี ทำให้ประทับใจในการใช้บริการ ประทับใจในการทำงานของพนักงานขาย เลยทำให้ประทับใจบริษัทไปด้วย"
คุณสมบูรณ์
"คุณ Pitsinee Khun Bootiwa has good performance, polite, good negotiation, good service, clean, and good recommendation. "
Mr. Matthew
"คุณ Khun Korapin has always been professional throughout. She is attentive to details and is prompt in regard to all communications. Having use Acute realty previously for our need - BKK we are happy to continue to use and recommend their services"
Mr. Yong
"คุณ Khun Korapin, Friendly and extremely helpful. Help us to arrange the delivery and purchase of a safety cabinet. We will surely contact her for our next investment in Bangkok. Easy to assess website and clear details, however details may not be the most recent"
Mr. Tim
"คุณ Ms. Korapin (Oil) has been such a help to us throughout the entire process. She has gone out of her way to help with anything at everything that we have needed. I would certainly recommend her to any of my friends and look forward to working with her this coming year. Acute Realty has been so helpfu"
Ms. Siemeng
"คุณ Khun Korapin, Good service at all time. Great satisfaction that we get every transaction. She did most of the running and gave good and clear explanation"
คุณวิชาญ
"คุณ Khun Phatcharos is very good sales person, good coordinated, good responsibility, good follow, kind and professional. Acute Realty is professional and well known. You have quality personnels. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Tomiya
"คุณ Khun Phatcharos‘s very patient kind, efficient. Great in her job knowledge! Coordinate well, very good. She’s a pretty girl! Acute Realty is good effective company. I found your company in the top on Google. It is best company"
คุณศุภมาศ
"คุณ Pitsinee Khun Boontiwa has a good service, polite, always follows up work. She has quick respond, clear and good coordinate. She made me trust and reliable. For Acute Realty has a lot of clients. (Translated by Acute Realty)"
คุณชนะชัย
"คุณ Pitsinee Khun Boontiwa takes good care of customers . We can contact her anytime and this is convenient to us to find a good property. She can explain the sale and purchase process very clealy and easy to understand. Overall, Acute Realty is a trustworthy company and its website has a good design and easy to"
คุณณัฐสินี
"คุณ Pitsinee Khun Boontiwa is a friendly person. She has done a good work for coordinating between the buyer and the seller, working orderly and preparing required documents to be completed in a short time. Overall, the company is reliable and has a good system of work. The company website has many information f"
คุณสิริลักษ์
"คุณ Khun Thani is very polite, follow up work, very satisfied. Call center quickly responded. Agent call me back very quickly. Sales Person who called me back is Khun koon (Ms. Phatcharos Bunnak). She is polite and professional. (Translated by Acute Realty)"
คุณพณิชชา
"คุณ Khun Thanit always pays attention to work, follow up, good coordinated, polite and friendly."
คุณกวีวุฒิ
"คุณ Khun Korapin is polite, good coordination. Your company is neat and no problem. (Translated by Acute Realty)"
Ms. Yong
"คุณ Khun Korapin is very patient, efficient, kind, very well serve by her. Great in her job knowledge. Appreciated"
Mr. Yong
"คุณ Very helpful, Khun Korapin showed us to more than 10 units in total. She also a companied us to bank for account opening and purchase o f bank drafts. We will definitely engage her for our future real estate dealing in BKK. For Acute Realty, Clear and user friendly website. Sufficient info for each "
Hank
"คุณ Chanyaphak It is not often that I would write a letter of appreciation. I am writing this one to express my sincere thanks and appreciation for professional service of your staff, Khun Chanyaphak C. (Khun Lukchin). We have been looking for a house Since May last year. We saw one property on ddproperty.com"
ประภาพรรณ
"คุณ Khun Nat (Nattiya) is a kind person. She provided good details of housing for us to buy and she always follows up work and gets back to us so quickly. She has a good skill of buying and selling house including house transfer process. She knows what customer needs and she can provide exactly what we"
Mr. Aril
"คุณ Khun Nat (Ms. Nattiya) is very nice and very professional, good-natured and easy going. She can get along with anybody. I enjoyed working with khun Nat and thankful to you all. Thank you so much for everything. You have done for me this week. Keep up smiling and good work. Acute Realty, This Compan"
คุณเอกอุฬาร
"คุณ Khun Maya is polite, smart, solved problem quite well. I'm appreciated Khun Maya. (Translated by Acute Realty)"
คุณสมชาย
"คุณ Khun Maya is polite, always follows up work, good understanding of selling and other services. Good Coordinate with Land department officer. She has very good performance. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Murray
"คุณ Kanjana Professional, Courteous, quite pleased with Kanjana, Would deal with Ms. Kanjana Again. For Acute Realty Satisfied – second visit, would return"
Mrs. Tordeur
"คุณ Kanjana I’m very pleased with all the work of Ms. Kanjana Hengwanich, very well organized, very good English (spoken and written), very professional, effective, good contact with her customers, available, good in solving practical problems. I’m pleased about the services of Acute Realty"
คุณโอภาส
"คุณ Khun Nattiya pays attention to customer. She is professional with good personality. She is friendly and always help us. If the total score is 100 points, I will give her 120 points because she has done an excellect job. Acute Realty is trustworthy and reliable company. Their sales staff are professi"
คุณสุวณี
"คุณ Khun Nattiya is lovely and friendly. She works well and be able to give us a good advice for a whole process of work. She pays attention to work and she is a good coodinator for taking care of customer. Acute Realty is a reliable and trustworthy company. The company provides good service and excell"
คุณอุษา
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak (Lukchin) is a good advisor. She is confident to work and she can play a good role of being a representative as a salesperson of the company. And this makes me feel that the company is reliable and I really trust her work. If have to use the service again, I will choose Acute Realty "
คุณพลอยชมพู
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak (Lukchin) is a good sales person. She can coordinate with me very well and work politely with a quick response. She has knowledge of work and can provide useful information to me about the sales and purchase that makes everything goes smoothly. I am sure to use her service again. "
Mr. Omar
"คุณ คุณพรรณธิภา ให้บริการเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง รู้จักสถานที่เป็นอย่างดี และทำงานได้รวดเร็ว ในส่วนของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดี มีความเป็นมืออาชีพ มีทรัพย์สินให้เลือกมากมาย (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)"
คุณจิตตาพัณ
"คุณ Khun Phatcharos is an enthusiastic person. She is cute, friendly, work quickly with a good personality. She is a good coordinator. Acute Realty is a wellknow real estate agent that we can search in the website. The company has a good system of work and very professional. (Translated by Acute Realt"
คุณดุสิทธิ์
"คุณ Khun Phatcharos has an outstanding personality. She coordinates work very quickly, speak well, good working and work efficiently. She provides a quick response and be able to solve any problem. I really admire her. Overall, Acute Realty is a famous company, provide a good customer service and has va"
คุณนุชจรี
"คุณ Khun Phatcharos is good at following up work. She is kind, sweet, polite and friendly. I will use her service again and will recommend her to my friend as well. Acute Realty is a wellknown real estate agent which is easy to contact with. The company is trustworthy and professional. (Translated by A"
Ms. Yeo
"คุณ Khun Phatcharos is good, property professional, kind & knowledgeable, able to advise & recommend. I’m glad to meet her. So lucky girl for me"
คุณไพลิน
"คุณ คุณพรรณธิภา นิสัยดี พูดจาดี เอาใจใส่ลูกค้าดีมาก คล่อง รวดเร็ว ส่วนของภาพรวมบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดีมากค่ะ"
Mr. Ka
"คุณ Khun Korapin is beautiful agent with great smile, smooth transaction and professional"
คุณวิชัย
"คุณ Khun Korapin pays attention to work. She provides us a correct information we need and be able to work promptly. She is polite and kind. Acute Realty is a famous company that we know for a long time. We use their service many times for renting and selling properties. (Translated by Acute Realty)"
คุณอัยช์ศิกา
"คุณ Khun Korapin (Oil) works well. She always follows up work. She is polite, dress politely and has a good manner. Overall, Acute Realty is a reliable and professional company that we can trust. (Translated by Acute Realty)"
คุณทักษพงษ์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak is an enthusiastic and responsible person. I can feel that she's always been honest to me and every time she answers my questions, she gives me good answners with information in details. If she cannot reply me at that time, she will try to reply me anyway. She has a good service mind "
Mr. Hisanobu
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak, Lukchin has been assisting us since our arrival in Bangkok. She is such a wonderful and professional salesperson to help us all the time. We highly appreciate her kindness with great thanks to the company as well. She is the best contact point in our diplomatic service abroad over th"
คุณทักษพงษ์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak is an enthusiastic and responsible person. I can feel that she's always been honest to me and every time she answers my questions, she gives me good answners with information in details. If she cannot reply me at that time, she will try to reply me anyway. She has a good service mind "
คุณนัฐฐิญา
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak is well-mannered. She had done a good job and help us a lot. For the company's overview, Acute Realty has a good work of preparation and planning. (Translated by Acute Realty)"
คุณสันติ
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak is well-mannered. She had done a good job and help us a lot. For the company's overview, Acute Realty has a good work of preparation and planning. (Translated by Acute Realty)"
Mr.Anil
"คุณ Khun Phatcharos is very good, polite. She is very enthusiastic, good mood and friendly. She is humble. Very nice girl! Acute Realty is famous company on internet."
คุณแสงชัย
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is a polite person. She always smiles and gives us a good service with a lot of information and knowledges. She is the best. If I would like to buy any property, I will contact her and recommend her to my friends. (Translated by Acute Realty)"
Ms. Sophie
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak (Lukchin) is very good, friendly, polite, professional. Khun Chanyaphak found the condominium we currently live in. We have known her for almost 5 years. She has shown me many condominiums as we are looking for investment."
Mr. Phil
"คุณ Rukchana Khun Rukchana is very Professional, punctual, Helpful, Accurate – Excellent service, Knowledge. Acute Realty is good – Efficient"
Mr. Bill
"คุณ Rukchana Khun Rukchana is exceptional, timely and efficient service at all time, excellent communication skills and professionalism. Purchased and sold with Acute Realty – Good Results and service"
คุณกุลรภัส
"คุณ Khun Chutima has a good service in cooperation and prompt reply. She is polite, professionalism and always provides good services with full details. Acute Realty is a reliable company offering clients a lot of useful information required. (Translated by Acute Realty)"
Khun Varin
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is excellent work, superb service, the best agent and a very professional."
Mr. Christopher
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is very good, the best agent in Bangkok. Good service and professional word. I will recommend you to my contacts"
คุณสหรัฐ
"คุณ Khun Nattiya is a polite, gentle and friendly person. She works so fast with good care of customers and always be on time. She is a highly responsible person. We really admire her ability. (Translated by Acute Realty)"
คุณนุชนาฎ
"คุณ Khun Nattiya focused on taking care of customers as we can see her intention and responsibility. Acute Realty is a reliable and trustworthy company. We have no regret to use their service for selling our property. (Translated by Acute Realty)"
คุณพิรกร
"คุณ Khun Patcharos is friendly and lovely person. She is enthusiastic and responsible person. She is reliable and has a good relationship with customers. Acute Realty is a reliable and trustworthy company, and always takes good care of their clients. The company provides service according to the require"
Mr. Shoichi
"คุณ Khun Phatcharos good, kind, sincerely, courtesy, humble, intelligible"
คุณประกายพฤกษ์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak provides us a very good service like five stars. She has good knowledges and offers a quick service to us from the beginning till the end. She also found a contractor for renovating our home. We will use her service again in the near future. (Translated by Acute Realty)"
Ms.Rewadee
"คุณ Chanyaphak We received a wonderful and efficient service from Khun Chanyaphak. We were very satisfied with the overall work. Thank you very much"
คุณอัญรัตน์
"คุณ Khun Chutima has a good taking care of us. She always follows up work and has good responsibility and preparation of documents. We can contact her and ask for help at all times. Acute Realty is a trusworthy company. (Translated by Acute Realty)"
คุณธนสาร
"คุณ Khun Rawisda works quickly, correctly and gently. She can give us full details with excellent service for transferring the property. She has a good service mind and help us for finding information or documents without any excuse. We really impress her service. For Acute Realyty, we think the company"
Ms. Amanda
"คุณ Khun Korapin Excellent attention with very good match to our needs."
คุณ จิดาภา
"คุณ Khun Rawisada is polite, neat and very active person. She is patient and has a good passion for work with well-prepared and ready to give any information. Furthermore, she is proactive and has courage to admit her fault. Acute Realty is a company that pay attention to customers and they work as a te"
คุณ ธนิต
"คุณ Maya Khun Maya can explain to me clearly for what I do not understand, especially about the land tax which I really admire and appreciate her work performance. I am glad that the company sent her to work for me as she provides service with good care and responsibility to make the work successful. She alw"
คุณ ชุติพร
"คุณ Maya Khun Maya is very good. She always cares and pays attention to clients in details. She is friendly and honestly. Acute Realty is an internation company with all information required. (Translated by Acute Realty)"
คุณ รุ่งทิวา
"คุณ Khun Chutima is active, friendly and can be neutral between purchaser and seller. She is good at dealing with customers. (Translated by Acute Realty)
Mr. Brian
"คุณ Khun Rawisada (Amy) assisted in as obtaining an acceptable price for our condo by negotiating with the purchaser. She communicated with us at all times. We are very happy with the sales effort she made on our behalf. We would always recommend Acute Realty. Acute Realty has been very professional an"
คุณ ตุลเกษม
"คุณ Khun Rawisada is polite, speak fluently, active and friendly. Overall, the company provides excellent and efficient services with good quality, reliability and professional management service. (Translated by Acute Realty)"
คุณ อริสรา
"คุณ Overall, the company is trustworthy that we can rely on. Most of staff are polite, have service mind and be able to give good information. (Translated by Acute Realty)"
คุณ อารีวรรณ
"คุณ Khun Nattiya is a friendly person. She can give us good advices and useful information. For the company overview, we believe that Acute Realty is a reliable and trusworthy company. (Translated by Acute Realty)"
ระวีวรรณ
"คุณ Khun Chutima gave us an excellent service and good work in cooperation. She is very helpful, polite and neat. We finally found a home according to our requirement because of her. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Fumio Ebisu
"คุณ We really appreciate Ms. Chutima’s dedicated support. We were impressed her response was prompt and decent. Thanks to her, we could successfully go into an apartment. We would like to ask for a support if we would have another opportunity to work together."
ทัศยา
"คุณ Khun Thanit is polite, good in coopeartion with ablity to understand what we need. He worked closely with us. He is friendly and has a good international skills. (Translated by Acute Realty)"
ฉวีพันธุ์
"คุณ Khun Thanit is polite and responsible person. He can provide us a good work with full details. (Translated by Acute Realty)"
มนัสนันท์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak is a friendly person. She can give us clear information and good at following up work. She is also a good advisor and has ability to solve any problem. If I want to sell-buy a property, I will contact her for sure. (Translated by Acute Realty)"
วิทวัส
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyapak is a good advisor and has knowledge about business. She is always willing to help us and that makes me feel that she is a good partner to work with. I really impress her. (Translated by Acute Realty)"
Mrs. Feticia
"คุณ Chanyaphak Miss Chanyaphak has been a fantastic agent. She has find us the unit we dreamed of. She has been patient, kind and very professional. Also her level of English is very good so this has been convenient. Miss Chanyaphak, we wish you a great success in your career. Thank you so much."
Mr. Alexis
"คุณ Chanyaphak Miss Chanyaphak, one of the best agent I have ever worked with : friendly, enthusiast, always committed and dedicated including during week-ends and late at night, very comprehensive of our situation and our needs. Thank you so much Miss Chanyaphak."
คุณ เพชรรินทร์
"คุณ Khun Chutima offered a good service. She is friendly and good at following up work. (Translated by Acute Realty)"
คุณ จักรธร
"คุณ Maya Khun Maya takes good care of customers. She is a good agent and has successfully sold our property with completely and smoothly. She can protect benefits between customers and always pays attention to work. (Translated by Acute Realty)"
คุณ เพชรรินทร์
"คุณ Khun Panthipa gave us a very good service and following up work. She is very active. (Translated by Acute Realty)"
คุณ เพชรรัตน์
"คุณ Khun Thanit provided good service in planning and making appointment with customers. He can close sell quickly and good at coordinating between the unit owner and their clients. (Translated by Acute Realty)"
Mrs. Sasinan
"คุณ Miss Chutima is excellent, hardworking, on-time, understandable and good common sense."
คุณ ศฤงยศ
"คุณ Khun Chaweewan can understand customers and always pay attention to them. She can give good advice with useful information and good at cooperation. That's why she can complete the transfer process within just only an hour. She also provided good service after sale. I will definitely recommend her t"
Mr. Brian
"คุณ I really appreciate the service of Khun Chaweewan. She was very helpful and facilitated the procedures transfer of ownership that made me spent just about one hour at the Government Land Office. She has done a good job. I would absolutely recommend her services to my friends and colleagues."
Mr. Danny
"คุณ Miss Chutima is very helpful, responsible and provide friendly assistance."
คุณ นิพัชชา
"คุณ Khun Chaweewan pays attention to work. She is responsible and professional person. She takes good care of customers. If I want to sell or rent a property, I will absolutely choose Acute Realty. (Translated by Acute Realty)"
Ms. Guadalupe
"คุณ Miss Chaweewan has done well that she is helpful, co-operative with her professional attitude and her skills. Many thanks Miss Chaweewa."
Ms. Sunita
"คุณ Chanyaphak Her service is excellent. Miss Chanyaphak took very good care of helping me and my family in purchasing this home. I would always recommend her to my friend and family for future business in real estate. She has provided very beneficial information in my selection of this property."
โชติ
"คุณ Chanyaphak I have contacted Khun Chanyaphak for selling and buying land or housing. She offered me an excellent serivce such as negotiating price, transferring process including any procedures for selling and purchasing. She is very professional and will be a Real Estate specialist in the future. If I know any"
Mr. Prompairoj
"คุณ Chanyaphak Very attentive and helpful. I was looking for a home office and contacted many agencies. Only a few got back to me and only Miss Chanyaphak was aggressive enough to phone me constantly and checking or update status. She offered great recommendations and we finally found a property that is perfect fo"
กาญจนา
"คุณ Chanyaphak Excellent service, fast, good follow up and be able to solve any problem. I have contacted the company if there is any property for investment, they can contact me. I like their serivce, especially the service from Khun Chanyaphak who is friendly and really understand what customers need. (Translate"
พินันท์
"คุณ Khun Chutima can give us a good advice and be able to explain easily. She is gentle and polite. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Johan
"คุณ Miss Chutima is very helpful even after signing contract, preparing document also in English, very helpful prompt reply always."
กุณฑลี
"คุณ Khun Chutima followed up work well and good at cooperation. She did good overall. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Arturo
"คุณ Kanjana Miss Kanjana rented this year for second time a condo to me and she helped me very professionally and correct to find the right one and did everything to feel me comfortably. I am looking forward to deal with her next year."
Mr. Ashworth
"คุณ Kanjana Miss Kanjana was on time for greeting and departure very pleasant to deal with and very efficient. We enjoyed our stay at Mykonos."
Mr. Franh
"คุณ Kanjana We have had a very good cooperation with Miss Kanjana all the time. She is a very politely and kindly person."
Mr. Ronald
"คุณ Kanjana Miss Kanjana has taken care of us in an excellent way and we are very satisfied with her. It is therefore we already have made reservation for next year."
Mr. Gerhard
"คุณ Kanjana Miss Kanjana is a very competent estate agent. She is always punctually and kindly. When we have wishes she react positive."
Mr. Bothig
"คุณ Kanjana Miss Kanjana is for us a very friendly, correct, reliable woman every time. She make a very good work. We wish her all the best for the next year."
Mrs. Olsson
"คุณ Kanjana We trust Miss Kanjana. She doesn't give promises that she cannot keep. She is kind helpful and polite. She takes her work seriously and has a very good behavior forwards customer."
Mr. Schmiedl
"คุณ Kanjana We just want to say thank you for the very good service with Miss Kanjana, she was every time very helpful."
Mr. Brian
"คุณ Kanjana Very good, always on time, always happy. She helps us all she can. Thank you to Miss Kanjana."
Mr. Vatanen
"คุณ Kanjana Miss Kanjana is friendly, help matters, sunny and she can be trusted. We are dealing will be happy with her. Thanks and all the best for the future."
Mr. Murray
"คุณ Kanjana Miss Kanjana is a first-rate representative for Acute Realty. We found her to be excellent. She speaks clear English and communicates very well. She is polite and pleasant to deal with. She is professional and helpful. She is prompt in meeting appointments and conscientious in meetings our needs. We"
กนิษฐา
"คุณ Khun Thanit can speak very well and always be on time. We are really impressed with his skills. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Brian
"คุณ My Salesperson was Ms. Korakoch. It was hard to find right office at first, but she helped me to find great office space with reasonable price. She was very kind and nice"
แม่สาย
"คุณ We can contact Khun Phantipa easily even during work and she always be on time and can coordinate quickly. She is friendly and very helpful to us. (Translated by Acute Realty)"
เมฑะกา
"คุณ Khun Phantipa is enthusiastic and attentive person. She is friendly and always follows up work. (Translated by Acute Realty)"
Ms. Kara
"คุณ Thank you so much for Ms. Chaweewan who has done so much work to help me arrange my unit to rent when I have been out of Thailand. I will do whatever I will recommend Acute Realty to my friends who are looking for agent service."
Mr. Johann
"คุณ This is my second time to work with Ms. Chaweewan that I am glad to deal with her and her company. She is strong support for my all requirements and I am very sure that I will use her service in next time."
Mr. Kohei
"คุณ I would like to thank you Ms. Chaweewan for her all assistance during the process of finding my new apartment. She is very helpful and professional that I am so enjoy to deal with her."
Mr. Manuel
"คุณ The service of Acute Realty through Ms. Chaweewan has been very good. Our family is satisfied in dealing with her. She is very helpful all my request. Thanks to you and your company as well."
คุณ เรวดี
"คุณ Khun Kanit can follow up work so fast and good at cooperation. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ภคนันท์
"คุณ Khun Korakot provides the best care for clients"
Mr. Maurie
"คุณ Ms. Chutima is a very pleasant and efficient person."
อรพินท์
"คุณ Khun Methinee is very professional. She can give good advices and presentations. She is friendly, speak well and be able to give us a prompt reply. She also be on time and pay attention to detail. I think she is an efficient staff of the company and hope the company will maintain this excellent serv"
ณิชนันท์
"คุณ Amonrat Khun Amornrat has willingness to work hard and she is a professional. She can give us clear information quickly. She has a good manner and has a good relationship with us. We feel like she is a friend, not just a sales person who wants to close the deal. She can propose good properties according to "
จิตติมา
"คุณ Khun Methinee is an enthusiastic person. She can work for us for searching apartment and showing the room without any complaints even though she has to show the same room which just had been shown. She is polite and be able to give us usful information that make us easier to decide for buying. (Tran"
คุณ ธมลพรรณ
"คุณ Khun Methinee is professional as she can give us full details. She is very active, pay attention to work and always be patient to take us for touring the properties at many projects. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Aviruth
"คุณ Maya Miss Maya is professional, trust worthy, efficient and very easy to reach."
Mr. Ravin
"คุณ Maya Miss Maya is good reliable and trust worthy."
คุณ กาญจน์สิริ
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is potential as she has a lot of knowledges of work. She is a specialist in this industry and be able to solve the problem to achieve target. Also she is professiaional and very kind. (Translated by Acute Realty)"
คุณ มนัสนันท์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak has a good manner and always respect us. She can give us good information and always try to respond our inquiries including keep us updated. We admire Khun Chanyaphak and happy that the company has a potential staff like her. (Translated by Acute Realty)"
ยุวดี
"คุณ คุณฉวีวรรณใส่ใจลูกค้าดีมากค่ะ บริการดีเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอด สามารถโทรติดต่อคุยได้ตทุกเวลา เมื่อดิฉันต้องการคำแนะนำ หรือมีข้อสงสัยเรื่องการซื้อขาย ประทับใจการทำงานของคุณวรรณและบริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ค่ะ"
Mr. Paul
"คุณ I really want to say “ Thanks you” Khun Chaweewan she is professional , good service and good negotiable she always help me many things not only buying property in Bangkok . I will recommend Khun Wan to my friends when they want to buy or sell properties."
คุณ นวลจันทร์
"คุณ Khun Chaweewan provided us a good service. She has a good manner and she can meet customer needs quickly. Now we have a loverly renter at our property because of her. Thank you ka. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Sajjad
"คุณ Finally I can find lovely home even I have such a hard time to find house . Khun Chaweewan helped me finding the right one. She is very helpful , positive , good Service and well organized. “ I ‘m appreciated it thanks you very much Khun Wan “"
Ms. Anastasia
"คุณ I'd like to thank you for Miss Chutima good job. The office space you recommended for Zfere Holding is great."
Mr. Lars
"คุณ Miss Chutima very perfect. Prof in following up. Best experience in our research for a new office. 10 points out of 10."
สุภาพร
"คุณ Khun Rachata is polite. He can provide good information and great service. (Translated by Acute Realty)"
มนชนก
"คุณ Khun Rachata is friendly and very helpful ka. (Translated by Acute Realty)"
อัญชลี
"คุณ Khun Kanokporn is polite and friendly. She pays attention to customers and I feel so glad to work with her. Thank you very much ka. (Translated by Acute Realty)"
สุภัชชา
"คุณ Khun Kanokporn gives us good service and advice to customers. (Translated by Acute Realty)"
Vimol
"คุณ Amonrat Amonrat is very helpful and skillful salesperson. She work very fast and closed one deal for me with satisfaction. I am willing to deal with her in the near future again."
Masuyo
"คุณ Amonrat Thank you very much for helping the other day to set up my apartment (resort) unit for renting. I didn't have to spend time a lot for that set-up. I am very happy about that. And more importantly, thank you for providing me details information about property investiment in Thailand. Fortunately, "
Brian
"คุณ Amonrat For Company: "Amonrat and Acute Realty have been very very helpful with all of my business ventures in Hua Hin and hope we can do more business in the coming year's 2013 and on." For Salesperson: "I cannot give enough praise for Amonrat, she has helped me many times and I am very impressed with h"
Jes
"คุณ Amonrat We have only had contact with Amonrat. She is ery good at apeking to customers and good to explain in English what is going to happen. She knows what to do, when a condo is sold. She is providing good service."
Stefan
"คุณ Kanjana For Company: "Everything is OK. I have no complains." For Salesperson: "We have had very good service from Kanjana. I am very satisfied."
Anju
"คุณ We would like to thanks Chaweewan for her assistance during the finding new house. She is professional, good service and good advice. In overall I'm very appreciated to work with her and I will use her service again when I find new accomodation."
Marion
"คุณ We are very happy about Chaweewan support, fast feedback and good understanding of our issues. Many thanks for your time and consideration."
ดลยา
"คุณ Kanjana Khun Karnchana provided good service and she is very polite. (Translated by Acute Realty)"
Barry
"คุณ For Company: "Excellent Service, very lovely condo." For Salesperson: "Metinee was very helpful at all times and we would be very pleased to come back and book with your company and Metinee again next year."
Nestor
"คุณ Chanyaphak For company: "Personally I don't know Acute Realty as a company but overall services is good, recommendation frome me as general recommendation for real estate is to keep short list hight quality to expatriates. This was done by Acute Realty. Well done!" For salesperson: "Chanyaphak was just exce"
ยศ
"คุณ Khun Kanokpron is friendly and lovely. (Translated by Acute Realty)"
โอภาส
"คุณ Khun Kanokpron is very polite. She can understand things easy and she can speal Chinese fluently. (Translated by Acute Realty)"
บังอร
"คุณ Kanjana Khun Karnchana provided good service and she is very helpful. Thank you ka. She takes care us very good. We really like the property as it looks nice and clean, especially the pool is very clean. (Translated by Acute Realty)"
Mrs. Riitta
"คุณ Amonrat Very happy to visit Amonrat, excellent Service!"
Miss Ranana
"คุณ I'm very appreciate Chaweewan, she is professional, helpful and execellent service for finding new house that I would recommend her services to my friend"
คุณสุกัญญา
"คุณ Khun Ratchata provides a good service and pay attention to work. He is friendly and be able to give information correctly and clearly. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Ossi
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak excellent work. Thank you! Everything is done at the time and properly. I would recommend you for my contacts. Happily!"
คุณ พิชชากร
"คุณ Khun Chollada is very nice and pay attention to customers. It's convenience to contact her and that why it's very easy to work with her. (Translated by Acute Realty)"
ทัศนี
"คุณ Acute Realty is a well-known company with good support for database and quick response. And Khun Papispan also provided us an excellent service with good manner. We really impress her for the good following up work and negotiation. (Translated by Acute Realty)"
Oscar
"คุณ Papispan has good service and nice attitude, quick response and good negotiation skill to get good price."
สุธีรา
"คุณ Khun Phantipa is flexible and good at dealling with people. (Translated by Acute Realty)"
Ms. Wing
"คุณ Miss Phantipa good as following all process, services."
Tomomichi
"คุณ Good Service, Good Response, Good Hospitality. When I will move house again, I want to use Chaweewan and your company again."
Wannee
"คุณ I really appreciate the services of Papispan. She was very helpful and tried to accommodate my every request. She facilitated the procedures of transfer of ownership that made me spent only about one hour at the Government Land Office. She has done a good job. I would definitely recommend her servic"
Mr. George
"คุณ Chanyaphak Chanyaphak has been my agent for 2 years already. I appreciate her kindness and her giving her best effort to provide the best deal and service. I can recommend her to my colleagues and friends."
คุณสุมลมาลย์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is polite, friendly and helpful. I feel comfortable to deal with her and can feel that she is sincere and focus on detail. Overall, I am very happy to work with her. (Translated by Acute Realty)"
ปิยธิดา
"คุณ Khun Chaweewan is a polite sales person. She has been hard working and provide good suggestions during the buying and selling of condo unit process. She can prepare everything to me completely with limited time. I appreciate her for this. (Translated by Acute Realty)"
ดร. วิบูลพงศ์
"คุณ Thank you Khun Chaweewan for her service to make it easy to sell the unit quickly. She can complete the work till transfer the unit. She is sincere and gives us a good advice. I really impress her work krub and will use her service again if I have a chance. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Kongphet
"คุณ Khun Chaweewan has been hard working and has provided an excellent service. Finally my unit can be sold. I will recommend your organization and others."
คุณสุดคนึง
"คุณ Khun Methinee takes good care of customers. She is polite, friendly and be able to coordinate work quickly. She can be in touch at all times. She provides good consistency of service before and after sale. (Translated by Acute Realty)"
Mr. ErrolMarti
"คุณ Kanjana Khun Kanjana service was to my satisfaction. I will come again."
คุณณรงค์ศักดิ์
"คุณ
คุณภคพร
"คุณ Good service! Khun Methinee speaks politely, friendly and always smile. (Translated by Acute Realty)"
Mr.Pisavas
"คุณ Chanyaphak I'm satisfied Khun Chanyaphak for her good feedback and correspondence. She has tried to finished everything according to the requirements of the lessor and the lessee. (Translated by Acute Realty)"
คุณรจนารถ
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak takes good care of customers and provides good service for renting house. (Translated by Acute Realty)"
Nalin
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is very good to understand what customer like. She has service mind and pay attention in detail. She provides excellent service after sale. If I have a chance, I will use her service again. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Chang
"คุณ Chanyaphak I be satisfied about Chanyaphak. she understand and answer all my request."
Mr. Allan
"คุณ Chanyaphak I absolutely adore Chanyaphak. She's proactive, brings me leads, pays attention to feedback and has a great sense of humour. Always let's me know if she's running late, provides good notes, follows through on questions. Very good. I've already recommended her specifically to a couple friends."
คุณโองการ
"คุณ Prin is very co operative and hard working person."
Mr. Adrian
"คุณ I Found Metinee to always be attentive, consciences, her working and very professional. She certainly serves your company well. Metinee is a very pleasant and friendly nature no task is too. Difficult for her manage well done "Metinee". I look forward to working with you again."
Mr. Ian
"คุณ Metinee very professional courteous in all matters regarding finding a property for myself in Hua Hin. Metinee was very quite in getting answers for all questions I put to her.I did not find any fault with her work."
คุณ ผุสดี
"คุณ Chanyaphak I have been living in my rented apartment for a year which is recommended by Khun Chanyapak (Luchin). She is very helpful and we really happy with her service. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Luan
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is very help and active. She not only help us in finding good house but also help in setting in every thing"
คุณ พิมพ์บุญ
"คุณ Khun Petcharat is nice and qualified to work in this industry. She has good service mind, very kind and pay attention to customers. We should support her for her futher success. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ธเรศ
"คุณ Khun Petcharat proviced us a good service. She is nice, professional and very good at following up work. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ณรงค์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak Good Service and quick response."
คุณ สุรัตน์
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak is good for cooperation and gives convenience to us to work with. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Patrick
"คุณ Khun Chaweewan is excellent service and really showed help. She understands very well customers needs. Good job and well done. I would definitely recommend her services to my friends and colleagues"
Mr. Thomas
"คุณ I Contacted Khun Chaweewan in search of a new house Khun Chaweewan has put together a list of property for viewing. She is friendly and provided professional advices that it has helped me greatly with my property selection. I would strongly recommend for her professional services and advices"
Ms.Lilian
"คุณ I'm really like to say to Khun Chaweewan "Friendly, Good advice and Processional" Be more proactive to follow up my requests. In overall very good service with high standard. I'm very happy to work with Khun Chaweewan and Acute Realty company. In future I will definitely use her service again"
Mrs. Ageliki
"คุณ Khun Chaweewan was very kind to contact us for all updates and was even meeting with us even on a Sunday. We would like to grab this opportunity to thanks your company and most especially Khun Chaweewan for us all the hassle in looking for an our house. Iwill keep in touch with Khun Chaweewan when I"
Mr. Lee
"คุณ I would like to thank you both so much for your hard work and dedication on this - especially Khun Chaweewan who has done so much work to help us over the last month and I can in the future to recommend Acute Realty to my friends."
คุณ คม
"คุณ Khun Patcharat provides a good work and takes good care of customer. She is good at following up work and always offers a help with excellent service. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Shawn
"คุณ Working with Chaweewan was a pleasure. She was professional, efficient, patient and knowledgeable. She is an excellent representative for your company and I would highly recommend her services to my friends and colleagues."
คุณ ศิริจิตต์
"คุณ Khun Pitchayaphorn is a nice sales person. She is polite and has a good personality. Even though she does not have much experience in selling condo unit but she is patient, hard working and can follow up work well including be able to respond according to my requirements or the owner's requirements."
คุณหวัง
"คุณ Khun Thitima provides excellent services and advices. She can propose good properties and takes us for touring as requested. She is polite, good service mind and very sincere. (Translated by Acute Realty)"
คุณยัพนา
"คุณ Khun Papispan provides good and fast service. She is polite and can give us good information. (Translated by Acute Realty)"
คุณรุ่งทิพย์
"คุณ Khun Papispan handles her task very well good follow up & very responsible. She is very sales"
Khun Hyosung
"คุณ Khun Papispan is very kind and works very well. She is reliable person who I can trust. Thank you very much for your kindness I appreciate it very much."
Mr. Lars
"คุณ I have found Khun Papispan to be an excellent sales person for your company. From the very beginning Khun Papispan had made me feel confident to trust her and your company to find the right property for me.She has always been very reliable, professional in her knowledge and skills, very dedicated to"
คุณ วิทยา
"คุณ We got excellent service from Khun Chollada and would like to thanks Acute Realty for this. Congratulations, you have a good and effective staff like her. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Edward
"คุณ Chaweewan has been an excellent agent. She is very professional and helpful. she is very knowledgeable and offered good advise on rental in Bangkok. She is very organised and has organised everything for me and explained everything making me rental search easy and enjoyable. Overall she is an excel"
Mr. Mewg
"คุณ I'm very pleased to have Papispan to handle the sale of my condo (The Complete). Papispan did a professional job in selling my condo, she prepared all the required documents to ensure that the sale process went smoothly without me being in Bangkok, and she communicated to me in a professional manne"
คุณ ธเนตร
"คุณ Khun Kanokporn is good, friendly and pay attention to customers. (Translated by Acute Realty)"
คุณ จิตราภา
"คุณ Khun Kanokporn is polite and friendly. She can recommend a good building to us. If my boss is back from abroad, I will present it to him. (Translated by Acute Realty)"
คุณ พลอยลดา
"คุณ Khun Kanokporn is always wellcome customers. She provide us a comfortable service with good advices. (Translated by Acute Realty)"
คุณ กิติพงษ์
"คุณ Khun Kanokporn is polite. She can reply us with interesting detail and be a good adviser. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ปริญดา
"คุณ Khun Kanokporn has service mind. She can advise us effectively and always be polite. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ปาริส
"คุณ Khun Kanokporn has service mind. She can advise us effectively and always be polite. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ไพบูรณ์
"คุณ Khun Chollada is nice. She pays attention to customers and can follow up work effectively. (Translated by Acute Realty)"
คุณ สุภา
"คุณ Khun Chollada provides good recommendations that meet our expectations. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ตุ๊กตา
"คุณ Khun Chollada has experience and be able to give information clearly. She is polite and very friendly. (Translated by Acute Realty)"
คุณ อานัฐ
"คุณ Khun Chollad responses us quickly and can present products that meet our requirements. She is a good adviser. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ปิยฉัตร
"คุณ Khun Chollada can reply us quickly and gives us a good advice. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ประภาศรี
"คุณ Khun Chollada is polite and active. She can respond us clearly. (Translated by Acute Realty)"
คุณ ชาตรี
"คุณ Amonrat Khun Amornrat is a sales person in the position of "Sales Manager" but she looks young. I surprised and had no confidence in her when I met her at first time. Anyhow, she can prove that she is polite, work as a professional, good at presenting products and be able to explain the quality of the produ"
Khun Simon
"คุณ Amonrat Khun Amonrat, was excellent in dealing with my requirements. She was very quick to respond to all queries and was very knowledgeable about the property development I was interested in. Her English was perfect and she was able to fully answer all of my queries clearly and accurately without any addit"
คุณ ธนัตพร
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak speaks well and always follows up works. Overall she is great. We really impress her."
Mr. Johann
"คุณ I would like to say thank to Khun Chaweewan who helped us with finding our new house she is professional!! and also Thank you. Acute Realty It was very easy and fast response to find the condo with Acute Realty that I will exactly use this company again when I will find my accommodation."
Wendy
"คุณ Khun Chaweewan was good service and really showed help. She always understands very well customers needs that I would highly recommend her for my friends looking for property."
Saiparn
"คุณ Khun Chaweewan is a responsible person. She can give us correct detial very quickly. She is polite, friendly and be able to work effectively. Acute Realty is a well-known company with full information in its website. The company is trustworthy. (Translated by Acute Realty)"
ไม่ประสงค์ออกนาม
"คุณ I would like to thank you very much for your hard work. Khun Chaweewan who has done so much work to help us over the last few weeks.Thank you. I can in the future to recommend Acute Realty to others looking to house in Bangkok."
Mr. Melaine
"คุณ Chanyaphak Thank you so much Chanyaphak for all your helping us with the apartment and for being so nice when we arrived in Bangkok."
คุณ วิวัฒน์
"คุณ Khun Chollad is friendly. She always smile, good pleasant and very polite. (Translated by Acute Realty)"
คุณเปรมฤดี
"คุณ Khun Thitima offerred a good advice. She is courteous. (Translated by Acute Realty)"
คุณ วรพล
"คุณ Khun Chollada is knowledgeable, talent and can give us usful information and meet our requirements. (Translated by Acute Realty)"
Baack
"คุณ Kanjana I really like to stay at Mykonos. A clean, nice, comfortable place. Kanjana was always helpfull, friendly and at the point."
Ms. Sally
"คุณ Khun Papispan was excellent throughout the meetings, inspecting and arranging the documents. I would recommend her again to other looking for property."
คุณ ดุจชนก
"คุณ Khun Kanokporn has service mind. She can advise us effectively and always be polite. (Translated by Acute Realty)"
คุณ กัลยา
"คุณ Khun Kanokporn is friendly and be able to provice us a good advice for selling a factory and land which makes us understand easier. (Translated by Acute Realty)"
คุณ กมลทรรศน์
"คุณ Kanjana Khun Kanchana has serviced us very good. She can provide details in any aspects. We have good services during staying here. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Peter
"คุณ Kanjana We were renting for approx 4 month in Mykonos condo. Khun Kanjana took care of us in all respects. Thank you for your kind assistance and professional support. We plan to come again next year."
คุณวิพล
"คุณ We have a convenience service from Khun Prin. He is firendly. We are like brothers krub. (Translated by Acute Realty)"
Ryan
"คุณ Phitchayaphorn good service, organized fair and professional."
คุณกฤษภูมิ
"คุณ Khun Thitima can provide clear information. She good at coordinating between the lessor and the lessee. Excellent job! (Translated by Acute Realty)"
คมธรรม
"คุณ Chanyaphak Khun Chanyaphak can provide good information. We really impress her. (Translated by Acute Realty)"
Taree
"คุณ Chanyaphak Miss Chanyaphak has been very co-operative and had provided an excellent service to me and my family. Finally we have found the house we are looking for. Well done Miss Chanyaphak. I will recommend your organization and others."
Mrs. Maria
"คุณ Chanyaphak The service of Acute Realty through Chanyaphak has been very good. She is always very accomodating in all requests we have. Our family is satisfied in dealing with her and she was readied all documents already prior to our arrival. Good job Chanyaphak ! Thanks to you and your hospitality as well."
Mr. Le
"คุณ Chanyaphak Friendly, good care about customer, good advice. Be more proactive to follow up requests (give more often update) Chanyaphak can be perfect service provider. In overall very good dervice with high standard. I'm very happy to work with you and your company at for your effort to meet customer's requir"
Mrs. Nguyen
"คุณ Chanyaphak I highly appreciate Chanyaphak's help and extremly strong support for the services. She totally goes extra mind and helps me for everything not only the house service but also achools and personal advices. She is very reliable and also put the customer's benefit as well as Acute Realty's benefit on "
เยาวภา
"คุณ Rukchana Khun Rakchana is reliable. She has provided good services always meets customer requirements. She has a good manner, polite and be easy to reach. (Translated by Acute Realty)"
ลลนา
"คุณ คุณฉวีวรรณ เป็นเซลล์ที่สุภาพ, ทำงานดี ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ทำให้ดิฉันรู้สึกสบายใจที่ได้คุณฉวีวรรณมาดูแลเรื่องคอนโดค่ะ"
Tordeur
"คุณ Kanjana Miss Kanjana works with great professionalism and efficacy. In a very good English, she gives clear explanations of the agreement and of any questions concerning the rental. Well organized administratively and quick to solve any kind of practical problems that can occure in an apartment. She underst"
Mr. Roozendaal
"คุณ Chaweewan has been very helpful, knowledgeable and profeesional. 1. She has listened very carefully and chose appointments that matched my criteria. 2. She was always on time and very flexible in her working hours. (ex. working on Saturday / Sunday) 3. She listened and asked on my feedback. 4. "
Mr. Dustin
"คุณ Phitchayaphorn observe what i'm interested and suggest buildings that are appropriate and suggesting the benefits of the various units viewed."
Mr. Sebastien
"คุณ Metinee did a great job."
Ms. Claire
"คุณ Amonrat I would like to thank you both so much for your hard work and dedication on this - especially Amonrat who has done so much work to help us over the last few weeks. Thank you once again and I will do whatever I can in the future to recommend Acute to others looking to buy/sell in Thailand."
Mr. Alessandro
"คุณ Amonrat I wish to express my satisfaction for Amonrat service which not only helped sell my condo at a good price, but to carry out all bureaucratic procedures with the buyer and the land department with no problems or stressful participation on my side."
เจริญ
"คุณ Khun Narumon is polite and always be on time. (Translated by Acute Realty)"
วิฑูรย์
"คุณ Khun Kanokporn is very nice. She can give us good details and always be friendly. (Translated by Acute Realty)"
สุปริญญา
"คุณ Khun Kanokporn can give us a good advice and meet all our requirements. (Translated by Acute Realty)"
Ashok
"คุณ Thank you Chaweewan for the support you extended to me and my family to help settle down. I am really happy with your pro activeness, willingness to support, being flexible all times."
พิสมัย
"คุณ Chaweewan is a polite and servicemind person. I'm happy to work with her. In the future, if my colleagues ask me to find an accommodation, I'm absolutely to think about her."
Mr. Lefrancois
"คุณ Kanjana I like work with miss Kanjana No problems and good presentation."
ชะอ้อน
"คุณ Kanjana Khun Kanchana provides a good service to customers. (Translated by Acute Realty)"
วรรพา
"คุณ Kanjana Khun Kanchana is neat, friendly and always be on time. (Translated by Acute Realty)"
Mrs. Inger
"คุณ Kanjana Kanjana has been very good and kindly. I will like to use her again next time."
Mr. Ilkka
"คุณ Kanjana Kanjana have done all well and she has been very helpful and co-operative and with her professional attitude and skills. we have found the way to continue co-operation, many thanks for her."
Mr. Vaitto
"คุณ Kanjana Kanjana is friendly and helpful and with her is pleasant to deal visit. she always takes care of matters agreed. we hope to see her again. thank you."
ธรรมรัตน์
"คุณ Khun Narumon provides good service with full details. (Translated by Acute Realty)"
คุณศศิวิภา
"คุณ Khun Papispan is easy to contact. She services us very fast and very polite. She is reliable and can work quickly. As a result, there are inquies for the details of the unit and renting. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Paul
"คุณ Papispan The company representative was very helpfull and please in helping with the renting of the condo. I would have no problem telling other people to use acute realty due to the good service offered."
Mr. Selcuk
"คุณ We would like to thank khun Chanyaphak very much for her assistance during the process of renting this house. She is very helpful and professional with great attitude."
Anita
"คุณ Kanjana Kanjana is a nice person, very good!"
Stig
"คุณ Kanjana Kanjana was fantastic with amazing serve. We will contact her for next season."
Gaigl
"คุณ Kanjana We really enjoyed our stay in your apartment. The property is all neat and clean and the staff is really helpful and friendly. Kanjana is very friendly and well-organised person."
คุณกัญญารัตน์
"คุณ Acute Realty is reliable and trustworthy that makes customers feel confident to work with. Also Khun Surinya can give clear details and good at following up work. (Translated by Acute Realty)"
Tony
"คุณ Papispan is the best agent I have had the pleasure to work with. She is very helpful and was professional in her work. I would highly recommend her for anyone looking for property or any undertaking."
คุณนิพนธ์
"คุณ Acute Realty is good and reliable. Also Khun Cholada provided us an incredible service. She is attentive, friendly and has a good manner. (Translated by Acute Realty)"
Mr. Dennis
"คุณ Amonrat Amonrat was an exceptional salesperson and always represented Acute Realty in the most professional manner. She was always pleasant and helpful beyond the call of duty. I was pleased that Amonrat spoke such excellent English and took great pains to explain everything to me until I understood. She wa"
Irina
"คุณ For Company: It was very easy and rapid to find the condo with Acute Realty. They always keep contact with me. For Salesperson: I would like to say big thanks to Metinee who helped us with all our problems. Thank you."
วนิดา
"คุณ For company: The company is famous and well-known, filled with good information in the website. It's a relialbe company. For Slesperson: Khun Methinee is responsible, polite, friendly and can keep us updated for any information. (Translated by Acute Realty)"
Mrs. Carhyl
"คุณ Chaweewan was very kind enough to contact us for all updates and was even meeting with us even on a Sunday. Acute Realty is very lucky to have an employee like Chaweewan. Also we would like to grab this opportunity to thanks your company and most especially Chaweewan for saving us all the hassle in "
   
 
+66 (0) 88 268 2000 (Chiang Mai Office)
+66 (0) 2 541 4999 (Bangkok Office)
info@acuterealty-chiangmai.com
   
Testimonials
คุณอนุสรา บริการประทับใจครับ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ให้บริการและมีระบบติดตาม ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นอย่างดี
......................
Khun Panthipa gave us a very good service and following up work. She is very active. (Translated by Acute Realty)
......................
คุณชลดา พนักงานขายบริการดีมาก ให้ความแนะนำในเรื่องของการกู้แบงค์ดีและบริการดีประทับใจ สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา
......................
พนักงานอัธยาศัยดีมาก แนะนำและให้รายละเอียดอย่างดี บริการรวดเร็วทันใจ น่ารัก และเป็นกันเอง สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าอย่างดีมาก
......................
Khun Rawisada is polite, speak fluently, active and friendly. Overall, the company provides excellent and efficient services with good quality, reliability and professional management service. (Translated by Acute Realty)
......................
คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายที่บริการดีทั้งตอนขายและหลังจากส่งมอบห้องให้แล้ว ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วดี ติดตามดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีพร้อมให้คำแนะนำตลอดทั้งก่อนขายและหลังขาย
......................
Khun Narumon is polite and always be on time. (Translated by Acute Realty)
......................
Khun Kanokporn gives us good service and advice to customers. (Translated by Acute Realty)
......................
คุณศิริพรแนะนำดีมาก ตอบทุกคำถามที่สงสัยด้วยความสุภาพจริงใจ แนะนำในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้ดีมาก โดยรวมพอใจมากๆ
......................
คุณศิริพรดูแลดีมากและแนะนำดีมาก การพูดจาเพราะ ใส่ใจลูกค้าดีเยี่ยม
......................
read more testimonial...
» Want to Buy or Rent
» Want to Sell or Rent out
» FAQ
» TAX Calculation
» One Stop Service
» Useful Links
» How to Exchange Link with us
» Link Exchange
» Properties Tips
» Subscribe Newsletter
» Recommend to your friend
» Site Map
» Professional Real Estate Agent
 
 
My List
(0)
 
   
Want to Buy / Rent CLICK HERE ACR Mail | ACR Group Mail
» Condo for Sale in Chiang Mai
» House / Townhouse for Sale in Chiang Mai
» Land for Sale in Chiang Mai
» Condo for Rent in Chiang Mai
» House / Townhouse for Rent in Chiang Mai
» Land for Rent in Chiang Mai
» Home Office for Sale in Chiang Mai
» Shophouse for Sale in Chiang Mai
» Factory / Warehouse for Sale in bangkok
» Home Office for Rent in Chiang Mai
» Shophouse for Rent in Chiang Mai
» Factory / Warehouse for Rent in Chiang Mai
Acute Realty Co., Ltd 216/65 L.P.N. Tower 15th Floor, Nanglinchee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 02-285-4645, FAX: 02-285-4644
Copyright © 2000-2010 AcuteRealty.com, All Rights Reserved, disclaimer